Studiespesialisering

Studiespesialisering er et studieforberedende program som legger mest vekt på teoretiske fag og gir studiekompetanse. Dersom du tenker deg inn på fremtidige studier ved en høyskole eller et universitet, kan studiespesialisering være et alternativ.

Dette er den vanligste og raskeste veien å skaffe seg studiekompetanse på. Studiekompetanse er nødvendig for studier på høyskole og universitet.

Plusstilbud skoleåret 2020/21

(Dette er tilbud som ikke er søkbare i VIGO)

Vestby videregående skole fortsetter skoleåret 2020/21 med sine plusstilbudfor elever som starter i Vg1 på studiespesialiserende program. Disse tilbudene gir elevene god motivasjon og et godt grunnlag for videre valg/utdanning. Inneværende skoleår tilbyr vi Europa og Toppidrettidrett.

Europa:

Språk og kulturkompetanse er etterspurt i arbeidslivet og vi har derfor en temaklasse som vi kaller Europaklassen. Elevene her har 2 timer i uka i tillegg til de obligatoriske 30 timene på Vg1.

Her går du sammen med andre elever som er over gjennomsnittet interessert i europeisk språk, historie, geografi og kultur. Internasjonalisering og møter med mennesker fra andre land og kulturer inngår i opplæringen. Klassen drar på en tur til en europeisk by i løpet av skoleåret. For skoleåret 2018-19 var Dublin og Athen fokusområder for klassen. I 2019-20 er det Dublin og Roma.

Kompetansen elevene får i Europatimene er nyttige inn i fagene geografi, historie, engelsk, fremmedspråk, religion og flere av programfagene på Vg2 og Vg3.

Søknad plusstilbud Europa

Toppidrett:

På Vestby videregående kan du høsten 2020 søke om faget Toppidrett 1 på Vg1 yrkesfag (restaurant- og matfag og service og samferdsel) og Vg1 studiespesialiserende. På grunn av timeplantekniske utfordringer kan vi dessverre ikke tilby Toppidrett på bygg- og anleggsfag skoleåret 2020/2021. Våre proffe lærere vil i samarbeid med HSV-fotball, Son håndballklubb, Vestby håndballklubb og Soon triathlonklubb arbeide for å gi deg tett oppfølging og gode treningsopplegg. 

Toppidrett 1 er et 5-timersfag for deg som ønsker å satse målrettet og systematisk på trening innen konkurranseidrett. Med faget toppidrett vil du få mulighet til å trene sammen med andre idrettsinteresserte elever også fra andre studieretninger. Det blir tett oppfølging av lærer hvor målet er at du får utviklet deg som idrettsutøver.

Det at du velger toppidrett på Vg1 gir ingen begrensninger for videre valg i opplæringen.

Søknad programfag Toppidrett 

Hvordan søke plusstilbud ved Vestby vgs:

Felles for Toppidrett og Europaklassen er at de ikke er søkbare i VIGO, du må søke ordinært SSP hos oss og i tillegg fylle ut et egne søknadskjemaer hvor fristen er 8. mars.

Lenker til søknadsskjema:

Søknad plusstilbud Europa

Søknad programfag Toppidrett