Tilrettelagt opplæring

Tilrettelagt opplæring - spesialundervisning

Nytt i år – individuell behandling

Tilrettelagt opplæring (TO) er ikke lenger søkbart i Vigo

  • Alle søkere, også de med omfattende behov for spesialundervisning, må søke seg inn på et ordinært utdanningsprogram og bruke de ordinære kodene. Det vil altså ikke lenger være egne søkbare koder for tilrettelagt opplæring i større grupper. Det betyr at ingen koder slutter på HT-1.

  • Det vil heller ikke være rom for å krysse av for ønsket organisering av opplæringen (større/mindre grupper eller ordinær klasse).

  • Søkerne vil ikke bli inntatt til forhåndsdefinerte spesialundervisningsgrupper

  • Søknadsfristen for elever med omfattende behov for spesialundervisning er 1. februar.

  • Alle elever med krav på spesialundervisning, vil få tilretteleggingstiltak som tidligere år.
     

Vestby videregående skole har ÅPEN SKOLE onsdag 16. januar fra kl. 17-20.

Dersom du har spørsmål om spesialundervisning og tilrettelegging, ta kontakt med oss på ÅPEN SKOLE – se plakat på døra til rommet vi har til disposisjon i 1. etasje.

Ellers kan dere ringe eller sende e-post. Se kontaktinformasjon til Mona Linneberg og Lene Kvivesen lenger ned.

Trenger dere hjelp til innsøking i VIGO?

Da er det viktig å ta kontakt med rådgiver på avgiverskole som vil hjelpe dere å sende en formell søknad.

Spørsmål om spesialundervisning, kan rettes til rådgiver Lene Kvivesen

Eller avdelingsleder Mona Linneberg

LYKKE TIL! :-)

 

Kontaktpersoner

Personalportrett

Mona Linneberg

Avdelingsleder TO

E-post mona.linneberg@vestby.vgs.no

Tlf: 64 98 37 51

Lene Kvivesen

E-post lene.kvivesen@vestby.vgs.no