Studiespesialisering Vg1

Ønsker du å studere videre ved universitet eller høyskole etter videregående opplæring, i Norge eller i utlandet ? Studiespesialisering legger mest vekt på teoretiske fag og er den raskeste veien til studiekompetanse.

Vg1 SSP er et år med fellesfag før du skal velge retning på Vg2. Se læreplanen for fellesfag her: Læreplaner fellesfag SSP Vg1 (Udir.no).

Fag

Du har fagene norsk, engelsk, naturfag, samfunnsfag, geografi, matematikk, fremmedspråk og kroppsøving.

Du må velge fremmedspråk etter hva skolen tilbyr og praktisk eller teoretisk matematikk.

Av fremmedspråk tilbyr vi:

(Hvert punkt lenker til kompetansemål for faget på Udir.no)

Fordypningsfag

I løpet av Vg1 må du velge fordyping innen ett av to programområder for Vg2: Realfag eller Språk, samfunnsfag og økonomi.

Har du spesielle framtidsdrømmer bør du sjekke nøye hvilke fagkombinasjoner som kreves før du velger programområde og programfag på Vg2 som du må videreføre på Vg3. Disse programfagene må være fra programområdet ditt.

I tillegg skal du velge to programfag til, disse må ikke videreføres fra det ene året til det andre

Det er spesielle regler for valg av fag hvis du ikke hadde fremmedspråk på ungdomstrinnet eller velger matematikk R1/S1 som programfag på Vg2.

Noen studier, f.eks. ingeniør-, realfags- og medisinske studier, forutsetter at du har visse realfag. Du finner opptakskravene til høyskole- og universitetsstudier på www.samordnaopptak.no.

Velger du studiespesialisering med realfag på Vg2 og Vg3, er det størst sjanse for at du får tatt de realfagene du trenger.

Programfag i fremmedspråk og realfag gir tilleggspoeng ved opptak til høyere utdanning

Plusstilbud: Europa og breddeidrett

 

Våre plusstilbud Europa og breddeidrett kommer i tillegg til fagene nevnt over.

Europa:

Språk og kulturkompetanse er etterspurt i arbeidslivet og vi har derfor en temaklasse som vi kaller Europaklassen.

Her går du sammen med andre elever som er over gjennomsnittet interessert i språk og europeisk historie og kultur. Internasjonalisering og møter med mennesker fra andre land og kulturer er en del av opplæringen.

Dette er ikke ekstra fag men vi spisser undervisningen i flere fag mot temaet. Eksempler er besøk på det italienske kultursenteret i Oslo før tur til Roma.

Breddeidrett:

Kompetansemål breddeidrett 1 på Udir.no 

Vi tilbyr 5-timersfaget breddeidrett 1 på Vg1 SSP. Faget passer for deg som liker å trene og liker aktivitet i tillegg til en teoretisk skoledag. Undervisningen foregår i egne og eksterne lokaler og eksempler på aktiviteter er golf, seiling, alpint, skøyter ,fotball, økter på Stamina HOT og mye mer.

Dette kommer i tillegg til de obligatoriske 30 timene på Vg1 og fullført fag kan derfor frigjøre timer i Vg3 , eller gi deg mulighet til å ta et ekstra fag.

Breddeidrett 1 vurderes med karakter på vitnemål, muntlig/praktisk eksamen.

Hvordan søke plusstilbud ved Vestby vgs:

Felles for Breddeidrett og Europaklassen er ikke søkbar i VIGO, men du må søke ordinært SSP hos oss og fylle ut søknadskjema som du finner her:

Tilleggssøknad plusstilbud SSP

Kontaktperson