Salg, service og reiseliv Vg1 [Hopp til innhold]

Salg, service og reiseliv Vg1

Vg1 salg, sevice og reiseliv legger grunnlag for 8 fagbrevområder innen salg, kontor, sikkerhet, reiseliv, transport og IKT. Fellesnevner er planlegging, drift og kundebehandling.

Fellesfag

Fellesfag første året er:
(hvert punkt lenker til kompetanseål for faget på Udir.no)

Programfag

Beskrivelse av programfagene

Administrasjon og økonomi (kompetansemål på udir.no)

Programfaget administrasjon og økonomi handler om å følge opp den daglige driften i en virksomhet. Videre handler det om etablering, rekruttering, organisering og finansiering av virksomheter.

Markedsføring og salg  (kompetansemål på udir.no)

Programfaget markedsføring og salg dreier seg om markedsføring av virksomheter og samspillet mellom kunde og fagarbeider i en salgs- og servicesituasjon. Programfaget handler om forretningsidé, målgrupper for produkter og tjenester og service i salgs- og servicesituasjoner. Programfaget handler også om å utarbeide markedsplan for virksomheter. Arbeidet i faget skal gjennomføres med fokus på helse, miljø og sikkerhet. Det er viktig å kunne forklare hvordan utviklingen i samfunnet påvirker arbeidet med faget.

Sikkerhet og transport (kompetansemål på udir.no)

Programfaget sikkerhet og samferdsel har fokus på helse, miljø, sikkerhet og etikk i alle deler av en virksomhet. Programfaget handler om risikovurderinger og tiltak for å sikre arbeid, data og verdier i en virksomhet. Det handler også om reiseliv, vareflyt, transporttjenester og sikkerhet for transport av personer og varer.

Yrkesfaglig fordyping (om yrkesfaglig fordypning - Udir.no)       

Yrkesfaglig fordypning på Vg1 skal gi elevene mulighet til å prøve ut enkelte eller flere sider av aktuelle lærefag innen relevante utdanningsprogrammer, få erfaring med innhold, oppgaver og arbeidsmåter som karakteriserer de ulike yrkene innen utdanningsprogrammene og fordype seg i kompetansemål fra læreplanene på Vg3-nivå.