Restaurant- og matfag Vg1

Utdanningsprogrammet Restaurant-og matfag er rettet mot deg som er interessert i mat, drikke, kosthold og ernæring.

12 fagbrevområder

Vg1 Restaurant og matfag gir deg innføring i de 12 fagbrevområder som utdanningen dekker. Her lærer du grunnleggende teknikker, en del om råvarer, hygiene, og kosthold.

Mat og drikke

Mat og drikke er viktig for helse, identitet og i sosiale sammenhenger og opplæringen skal bidra til mer kunnskap og respekt for egne og andres kulturer og mattradisjoner.

Kost- og måltidsvanene har forandret seg og serveringsstedene spiller en viktigere rolle i kostholdet enn før.

Undervisningen skal gjøre sitt for å møte behovet for teknologisk kyndige, kreative og skapende mennesker i bransjene innenfor restaurant og matfagene.

Opplæringen skal gi kompetanse om mat og drikke, omsetning og servering og hvor viktig kostholdet er for en helsefremmende livsstil.

Fra råvare til ferdig produkt

Opplæringen i felles programfag har fokus på verdikjeden fra råvare til ferdig produkt, vi legger vekt på mattrygghet, hygieniske produksjonsmetoder og bærekraftig utvikling.

Gjennom praktisk arbeid og tverrfaglige arbeidsoppgaver skal opplæringen være yrkesrelatert og føre fram til et fagbrev som grunnlag for livslang læring.

Vi deler ofte opp uken i 2 dager med praksis i verksted og 3 dager med programfag og fellesfag.

Moderne, flotte verksteder og oppdaterte lærere gir en undervisning som har svært godt rykte i vår bransje.

Tett samarbeid med matbransjen

Vi er svært opptatt av at våre elever skal få den best mulige utdannelsen innen vår bransje.

Vi har derfor et tett og godt samarbeid med noen av Norges beste hoteller og restauranter som ikke bare er faglig gode, men også gode på arbeidsmiljø og opplæring.

Alle våre elever som vil, og selv ønsker å oppnå en god fagutdannelse, får hjelp til å finne den beste læreplassen som er egnet for seg. I våre fag er det mange læreplasser.

Fra Vg1 Restaurant -og innen matfag kan du velge Vg2 kokk og servitør eller Vg2 matfag.

Du har mulighet til å søke deg til videre utdannelse over 3 år i Frankrike etter fullført Vg1.

Fag

Fellesfag

Fellesfag første året er:
(Hvert punkt lenker til kompetansemål for faget på Udir.no)

Programfag

Råstoff og produksjon (kompetansemål - Udir.no)

Her lærer du bruk og behandling av de mest brukte råvarene i restaurant- og matfagene og grunnleggende trening i ulike produksjonsmetoder, -prosesser, matlaging, omsetning og servering.

I tillegg lærer du å behandle råvarer, mat og drikke i henhold til de lover og forskrifter som er sentrale for faget.

Mattrygghet og hygiene i alle ledd er et viktig tema.

Kosthold og livsstil (kompetansemål - Udir.no)

Dette faget handler om sammenhengen mellom livsstil, helse og kosthold.

I tillegg inngår mat som kulturbærer i et flerkulturelt og internasjonalt samfunn.

Bransje, fag og miljø (kompetansemål - Udir.no)

I dette faget vises sammenhengen mellom de ulike fagene innen restaurant-og matbransjene og yrkesutøvingen.

Her inngår det også lære om yrkesetikk og holdninger som fremmer godt arbeidsmiljø.

God kommunikasjon, service og forståelse av det ansvaret som ligger i å tilby mat og drikke til andre, er viktige tema.

Yrkesfaglig fordyping (om yrkesfaglig fordypning - Udir.no)

Yrkesfaglig fordypning på Vg1 skal gi elevene mulighet til å prøve ut enkelte eller flere sider av aktuelle lærefag innen relevante utdanningsprogrammer, få erfaring med innhold, oppgaver og arbeidsmåter som karakteriserer de ulike yrkene innen utdanningsprogrammene og fordype seg i kompetansemål fra læreplanene på Vg3-nivå.