Kokk- og servitørfag, yrkes- og studiekompetanse, 4-årig Vg2

Dette året legges opp til perioder i bedrift. Målet er en bedrift du kan ha læreplass i. Praksisperiodene her trekkes fra på læretiden etter Vg2.

Etter hvert som avtaler tegnes med lærebedrift skal du ha lærlingelønn i de bedriftsperiodene som ikke er Prosjekt til fordyping.

Året avsluttes med tverrfaglig eksamen i felles programfag fra Vg2 KS.

Fellesfag

(Hvert punkt lenker til kompetansemål på Udir.no)

Programfag

Markedsføring og ledelse fra SSP (kompetansemål - Udir.no)

I et samfunn preget av sterk konkurranse og et bredt tilbud av varer og tjenester har forbrukerne mange valgmuligheter.

Kompetanse om hvordan markedet fungerer nasjonalt og internasjonalt, og hvordan psykologiske, sosiale og kulturelle faktorer påvirker forbrukernes atferd, er derfor viktig.

Det er også av betydning å kunne vurdere markedsføring i et etisk perspektiv.

Faget markedsføring og ledelse har til hensikt å gi økt forståelse for hvordan marked, organisasjon og ledelse spiller sammen.

Faget består av fem hovedområder:

  • Marked og målgrupper
  • Psykologi og kjøpsatferd
  • Situasjonsanalyse og markedsinformasjon
  • Konkurransemidlene
  • Organisasjon og ledelse

Råvarer og produksjon (kompetansemål - Udir.no)

Programfaget dreier seg om behandling av ulike råvarer og produkter, tilberedningsmetoder, trygg mat, sensorikk, kvalitetskontroll og presentasjon av retter og menyer.

Faget omfatter også gjeldende regelverk for tilberedning og oppbevaring av mat og drikke, etisk forsvarlig produksjon, god ressursutnyttelse og økonomisk forståelse.

Kosthold, ernæring og helse (kompetansemål - Udir.no)

Programfaget handler om sammenhengene mellom kosthold, ernæring, levevaner og folkehelse.

Mat og drikke som kulturbærer står sentralt.

Faget omfatter også mat til ulike grupper og kost- og menyplanlegging i tråd med gjeldende regelverk og andre styringsdokumenter.

Servering, bransje og miljø  (kompetansemål - Udir.no)

Programfaget handler om servering, salg, service, kommunikasjon og etikk.

Det handler også om økonomisk forståelse og det ansvaret som ligger i å selge og servere mat og drikke.

Arbeidsmiljø og bedriftenes ansvar for det ytre miljøet inngår.

Yrkesfaglig fordyping  (om yrkesfaglig fordypning - Udir.no)

Formålet med yrkesfaglig fordypning på Vg2 er å gi elevene mulighet til å få erfaring med innhold, oppgaver og arbeidsmåter som karakteriserer de ulike yrkene innen utdanningsprogrammene og fordype seg i kompetansemål fra læreplanene på Vg3-nivå.