Kokk- og servitørfag Vg2

Kokk – og servitørfag inngår i reiselivsnæringen, som er verdens største industri og den næringen hvor det skapes flest arbeidsplasser.

Det er et økende behov for faglærte på alle nivåer, både på høyfjellshoteller, hoteller i byene, cruiseskip og i restauranter over hele landet samt verden for øvrig.

Kort sagt så kan du med fagbrev innen kokk- og servitørfag velge hele verden som arbeidssted. Hva velger du? Oslo, Lofoten, Svalbard, New York, Tokyo, eller kanskje et cruiseskip i det Karibiske hav?

Kokk

Kokker jobber med å lage mat, sette opp menyer, planlegge innkjøp og velge ut råvarer. I det daglige arbeidet har kokkene ofte som oppgave å sette opp meny og planlegge innkjøp.

Dersom du jobber i et stort kjøkken vil man gjerne ha en kjøkkensjef som leder arbeidet og har ansvar for innkjøp og planlegging, men ved mindre kjøkkener er dette oppgaver kokken gjør selv.

Et kjøkken kan organiseres på ulike måter. Noen steder vil hver kokk ha ansvar for en spesiell del av matproduksjonen, for eksempel å steke kjøtt, koke suppe, tilberede grønnsaker eller liknende.

Ved større kjøkkener er det ofte flere avdelinger, og arbeidet fordeles mellom kokker og assistenter.

Institusjonskokk

Institusjonskokken lager mat ved institusjoner som sykehus, eldresentre og fengsler.

En institusjonskokk er en kokk som arbeider på store institusjoner hvor det er lagt opp til effektiv og hygienisk produksjon av store mengder mat. Slike institusjoner kan være sykehus, Forsvaret, eldresentre, fengsler og lignende.

Som institusjonskokk vil du ha hånd om det daglige arbeidet på kjøkkenet. Du må innfri krav til utseende, lukt, smak og konsistens. Maten skal også produseres innenfor definerte økonomiske rammer.

Institusjonskokken skal kunne lage mat som gir positive opplevelser, til både friske og syke. I helse- og omsorgssektoren er institusjonskokken en viktig ressurs for å gi gode og næringsrike måltider.

Servitør

Servitøren tar imot bestillinger, serverer mat og sørger for at hver enkelt gjest er fornøyd. Som servitør er du serveringsstedets ansikt utad. Dine egenskaper som servitør har mye å si for kundenes helhetsinntrykk.

Servitører har mange forskjellige arbeidsoppgaver, først og fremst å sørge for at hver enkelt gjest er fornøyd og får innfridd sine forventninger.

Vanlige arbeidsoppgaver for servitøren er å ta imot bestillinger, gi bestillingen videre til kjøkkenet og servere gjestene. Servitøren har også ansvar for rydding og oppdekking av serveringslokalet.

Servitører har en hektisk og pulserende arbeidshverdag, hvor det å yte service til enhver tid står i høysetet. Du må ha god kunnskap om mat, råvarer og vin.

Opplæringen på Kokk- og servitørfag Vg2

Fellesfag

Av fellesfag har du:
(lenker til kompetansemål på Udir.no)

Programfag

Råvarer og produksjon (kompetansemål - Udir.no)

Programfaget råvarer og produksjon dreier seg om behandling av ulike råvarer og produkter, tilberedningsmetoder, trygg mat, sensorikk, kvalitetskontroll og presentasjon av retter og menyer.

Programfaget omfatter også gjeldende regelverk for tilberedning og oppbevaring av mat og drikke, etisk forsvarlig produksjon, god ressursutnyttelse og økonomisk forståelse.

Kosthold, ernæring og helse (kompetansemål - Udir.no)

Faget handler om sammenhengene mellom kosthold, ernæring, levevaner og folkehelse. Mat og drikke som kulturbærer står sentralt.

Programfaget omfatter også mat til ulike grupper og kost- og menyplanlegging i tråd med gjeldende regelverk og andre styringsdokumenter.

Servering, bransje og miljø (kompetansemål - Udir.no)

Programfaget handler om servering, salg, service, kommunikasjon og etikk.

Det handler også om økonomisk forståelse og det ansvaret som ligger i å selge og servere mat og drikke.

Arbeidsmiljø og bedriftenes ansvar for det ytre miljøet inngår.

Yrkesfaglig fordyping (om yrkesfaglig fordypning - Udir.no)

Formål med yrkesfaglig fordypning på Vg2 er å gi elevene mulighet til å få erfaring med innhold, oppgaver og arbeidsmåter som karakteriserer de ulike yrkene innen utdanningsprogrammene, og fordype seg i kompetansemål fra læreplanene på Vg3-nivå .

Veien videre

Etter fullført Vg2 kan du søke læreplass som enten kokk, institsujonskokk eller servitør. Les mer om det å være lærling på Akershus.no - opplæring i bedrift.

Fra høsten 2013 åpnet det også for å studere restaurantledelse ved Norsk Hotellhøgskole med fagbrev som bakgrunn, dette studiet kan også gi opptak til videre studier ved skolen.

Mange av våre store samarbeidsbedrifter tilbyr også egne lederutviklingsprogram og utdannelse.

Det finnes også mange spennende fagskoleutdanninger som en videreutdanning etter fagbrev.