Byggteknikk Vg2

Ved Vg2 Byggteknikk kan du fordype deg i fagene: betong, mur, stillas eller tømrer.

Tømrer

Som tømrer bygger og monterer du ulike typer trekonstruksjoner i nye og gamle bygg.

Tømreren bygger bindingsverk og vegger ("skjelettet" i et bygg), gulv og tak.I tillegg monterer tømreren panel og plater både innvendig og utvendig, og setter inn dører og vinduer med listverk.

Tømreren er en nøkkelperson i mange byggeprosjekter. Som tømrer bruker du en del tid på utmåling, planlegging og drift av byggeplassen.

Murer

Som murer lager du både nytt murverk og rehabiliterer og restaurerer gammelt murverk.

Muring med teglstein er hovedområdet innenfor murerfaget, men mureren legger også fliser, jobber med våtrom og monterer peis, pipe og andre deler av en bygning.

Betong

Som betongfagarbeideren bygger du forskjellige typer betongkonstruksjoner innen bygge- og anleggsvirksomhet.

En betongfagarbeider bygger støpeformer, og forsterker og støper høyhus, broer og damanlegg.

Betongfaget er et relativt nytt fagområde, og det er under stor utvikling når det gjelder nye produksjons- og arbeidsmetoder. Arbeidet varierer fra enkelt manuelt arbeid til bruk av avansert utstyr.

Betongfagarbeideren arbeider ut fra tegninger og arbeidsbeskrivelser, og du må derfor kunne lese arbeidstegninger og ha god konstruksjonsforståelse.

Stillas

En stillasbygger har som hovedoppgave å bygge stillaser og plattformer slik at andre yrkesutøvere kan utføre sine oppgaver.

Mye av arbeidsansvaret handler om å ta vare på andres og egen sikkerhet. Dette krever kunnskap om hvordan sikkerhet skapes og hvilke regler og forskrifter som gjelder både for bygging og bruk.

Stillasbyggeren er viktig i arbeidet med å forebygge ulykker på byggeplasser

Fellesfag

Av fellesfag har du:
(lenker til kompetansemål på Udir.no)

Programfag

Produksjon (kompetansemål - Udir.no)

Programfaget produksjon omhandler oppføring, ombygging og vedlikehold av bygninger og konstruksjoner. Det omfatter også utforming av produkter og gjennomføring av tjenester.

I faget inngår bruk av materialer som tre, mur, stål, betong og stillasmateriell. I tillegg inngår bruk av ulike typer verktøy, løfteutstyr og maskiner. Helse, miljø, sikkerhet og kvalitetssikring er sentralt.

Bruk av lover, forskrifter og preaksepterte løsninger inngår også i faget.

Bransjelære (kompetansemål - Udir.no) 

Programfaget bransjelære dreier seg om bruk av måleverktøy, beskrivelser og tegninger som grunnlag for produksjon og dokumentasjon.

Faget omfatter gjeldende regelverk for utførelse av arbeid og bruk av verktøy og utstyr. Det omfatter også regelverk som regulerer forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker.

Bransjelære omhandler videre fagenes historie og plass i samfunnet. Faget omfatter helse, miljø, sikkerhet og kvalitetssikring.

Bruk av digitale verktøy inngår i faget.

Yrkesfaglig fordyping (om yrkesfaglig fordypning - Udir.no)

Formålet med yrkesfaglig fordypning på Vg2 er å gi elevene mulighet til å få erfaring med innhold, oppgaver og arbeidsmåter som karakteriserer de ulike yrkene innen utdanningsprogrammene, fordype seg i kompetansemål fra læreplanene på Vg3-nivå og ta relevante fellesfag fra Vg3, fellesfag i fremmedspråk og programfag fra studieforberedende utdanningsprogrammer.

Veien videre

Etter fullført Vg2 kan du søke læreplass som tømrer, murer, betongfagarbeider eller stillasbygger.

Endt fag/svenneprøve gir grunnlag for opptak til ingeniørutdannelse via Y-veien eller spennende fagskoleutdannelser.

Les mer om det å være lærling på Akershus.no - opplæring i bedrift