Bygg- og anleggsteknikk Vg1

Velger du en utdanning innen bygge- og anleggsnæringen har du gode muligheter for å få en spennende jobb når du er ferdig. Dette gjelder enten du tar fag -/svennebrev eller du tar videre utdanning ved en teknisk fagskole, en høgskole eller et universitet. Derfor vil bygge- og anleggsnæringen være et godt framtidsvalg.

Ved å velge Bygg-og anleggsteknikk blir du en ettertraktet fagarbeider innen bygg og anlegg.

Det kan være innen husbygging, bygging av veier og tunneler, flyplasser, vann-og avløpsanlegg anlegg for energiproduksjon og bygging av oljeinstallasjoner i betong.

Fag

Programfagene er rettet mot produksjon, tegning og bransjelære, du bør like praktisk arbeid. Her ser du fort resultater av egen innsats og du lærer å bli selvstendig, nøyaktig og god til å samarbeide med andre
Hos oss tilbyr vi Vg1 Bygg-og anleggsteknikk, Vg2 Klima,energi og miljø og Vg2 Byggteknikk.

Fellesfag

Fellesfag første året er:
(lenker til kompetansemål på Udir.no)

Programfag

Av programfag har du fagene :

Tegning og bransjelære (kompetansemål - Udir.no)

I programfaget tegning og bransjelære inngår utførelse av enkle tegninger og dokumentasjon av produkter som produseres i bygg- og anleggsbransjen, og praktisk bruk av måleverktøy.

Bruk av IKT-baserte tegneprogrammer og enkle kalkulasjons- og beregningsprogrammer inngår også i faget. Det samme gjelder regelverk og planlegging av tiltak i forbindelse med helse, miljø og sikkerhet.

Tegning og bransjelære dreier seg også om forholdet mellom de ulike yrkene som inngår i organisering og produksjon i bygg- og anleggsbransjen

Produksjon (kompetansemål - Udir.no)

Programfaget produksjon dreier seg om produkter og tjenester innenfor bygg- og anleggsteknikk. Materialene tre, betong, ulike typer metaller og kjemiske stoffer er sentrale deler av produksjonen og inngår i faget. Verktøy og maskiner, som spenner fra håndverktøy til industrimaskiner og anleggsmaskiner, er relevant innenfor produksjonen

Yrkesfaglig fordyping (om yrkesfaglig fordypning - Udir.no)

Yrkesfaglig fordypning på Vg1 skal gi elevene mulighet til å prøve ut enkelte eller flere sider av aktuelle lærefag innen relevante utdanningsprogrammer, få erfaring med innhold, oppgaver og arbeidsmåter som karakteriserer de ulike yrkene innen utdanningsprogrammene, fordype seg i kompetansemål fra læreplanene på Vg3-nivå og ta relevante fellesfag fra Vg3, fellesfag i fremmedspråk og programfag fra studieforberedende utdanningsprogram.