Bygg- og anleggsteknikk

En fagutdannelse er en fin grunnutdannelse som gir deg muligheter til mange valg senere.

Programfag toppidrett

På Vestby videregående kan du søke om faget Toppidrett 1 på Vg1 yrkesfag (byggfag, restaurant- og matfag og salg, service og reiseliv) og Vg1 studiespesialiserende. Våre proffe lærere vil i samarbeid med HSV-fotball, Son håndballklubb, Vestby håndballklubb og Soon triathlonklubb arbeide for å gi deg tett oppfølging og gode treningsopplegg. 

Toppidrett 1 er et 5-timersfag for deg som ønsker å satse målrettet og systematisk på trening innen konkurranseidrett. Med faget toppidrett vil du få mulighet til å trene sammen med andre idrettsinteresserte elever også fra andre studieretninger. Det blir tett oppfølging av lærer hvor målet er at du får utviklet deg som idrettsutøver.

Det at du velger toppidrett på Vg1 gir ingen begrensninger for videre valg i opplæringen.

 

Bygg- og anleggsteknikk

Struktur

Strukturen på yrkesfagutdanning i dag er 2 år skole og 2-2,5 år i bedrift som lærling. I læretiden mottar du lønn. Etter endt læretid går du opp til fag –eller svenneprøve og hvis du består den er du faglært. Da kan du jobbe selvstendig innen ditt fag. Formell kompetanse blir viktigere og viktigere, og et fagbrev kan være en fin start på yrkeslivet.

Opplæring

Opplæring i felles programfag i bygg- og anleggsteknikk legger grunnlag for samfunnets behov for kompetanse innen produksjon, oppføring, ombygging og vedlikehold av bygninger og anlegg med tilhørende tekniske installasjoner.

Programfagene skal fungere som en bred inngang til bygg- og anleggsfagene og danne grunnlag for videre valg av utdanning og yrker. De skal skal gi elevene grunnleggende ferdigheter i bygg- og anleggsteknikk, og fremme arbeidsglede, gode arbeidsvaner og evne til samarbeid.

Videre skal opplæringen bidra til allmenndanning og legge grunnlag for livslang læring. I opplæringen skal den enkelte møte flere av kravene som stilles til yrkesutøvelse på et grunnleggende nivå. Praktisk arbeid og helhetlige tverrfaglige arbeidsoppgaver skal vektlegges.

Veien videre

Ønsker du å utdanne deg videre er det mange muligheter i dag. Ønsker du påbygg etter fagbrev er dette en rett du har i dag. Vi kaller den 4PÅ. Her har du kun 4 fag 23 t/u. Disse fagene kan du også velge å kjøpe privat, enten som enkeltfag eller pakke, med undervisning eller nettstudier. Uansett er det sånn at det er lettere å ta studiekompetanse etter fagkompetanse enn omvendt.

Ved fullført utdanningsprogram har du brukt opp ungdomsretten og stiller bakerst i køen. Mange videreutdanninger krever ikke studiekompetanse, dette gjelder i særlig grad utdanninger innen byggtekniske fag som ingeniør. Dette kalles Y-veien og er yrkesfaglig vei til høyere utdanning. Fagskoleutdanninger er korte, yrkesrettede utdanninger som gjerne kan kombineres med jobb.

Det vi kaller dobbeltkompetanse vil være etterspurt i årene som kommer. Det vil si at kombinasjon av teoretisk kunnskap og praktiske ferdigheter er gull verdt. Skulle du allikevel etter 2 år finne ut at dette ikke er for deg kan du søke Vg3 Påbygging til generell studiekompetanse.

Video fra EBA - Entrepenørforeningen - Bygg og Anlegg