Virksomhetsplan for Vestby vgs 2018-2021

Vi er vennlige og tydelige. Vi er fremtidsrettet, nytenkende og kreative. Vi gir elevene kompetanse som kvalifiserer dem til videre studier og arbeidsliv.


Læring - Ledelse - Miljø

Skolen er elevsentrert og sikrer elever et godt lærings- og arbeidsmiljø preget av høy kvalitet, tillit og åpenhet, ro og orden og fritt for mobbing og trakassering.
Læringsarbeidet er forskningsbasert.
Elevene skal fullføre og bestå tilsvarende AFK sine mål som i 2018 er 88%
 • Forskningsbasert
 • Kompetanseheving
 • Informasjonsmøter
 • Foreldremøter
 • Konferansetimer

1. Ny overordnet del
2. Læreplansfornyelse
     - Tverrfaglighet
     - Dybdelæring
     - Grunnldeggende ferdigheter

 • Kompetanseheving
 • Kollektivt/avdelingsvis
 • Kompetanseheving
 • Kollektivt/avdelingsvis
 • Refleksjon over egen læring
 • Bibliotekstjenestens kursing i kildebruk og kritisk tenkning
 • Dgø
 • Skolens "stolben"
    - Klasseledelse
    - Relasjonskompetanse
    - Ordensreglement
    - VFL
 • Yrkesfagenes år 2018
 • YSK på alle YF-program
 • FYR
 • Rekrutering til YF
 • Konkurranser
 • Lærlingkoordinator IKT integrert i verkstedarbeid
 • Rekruteringsprosjekt RM
 • Samarbeid lokalt, nasjonalt og internasjonalt

Alle program sitt prosjekt gjennom Diku/andre søkbare institusjoner

 • Plan for pedagogisk bruk av IKT
 • Kompetanseheving
 • Felles standard for bruk av It's learning
 • Kurs for alle elever i kildebruk og kritisk tenkning
 • Skolen har grønn profil ute og inne
 • Høye krav til renhold
 • Kantine med 25% økologisk mat
 • Miljøarbeider organiserer elevaktiviteter
 • Inspeksjonordning
 • 9a-rutiner: trygg saksbehanding
 • Systematisk bruk av Elevundersøkelsen/undervisningsvurdering
 • Skolemiljøutvalget (SMU)
 • Skoleutvalget (SU)
 • Elevrådskoordinator
 • Regelmessige møter mellom rektor og elevrådsleder
 • Elevrådseminar
 • Aksjonskomité
 • Veldedighetskomité
 • Solidaritetsprosjekt
 • Eventkomité
 • BComSafe
 • Øvelser
 • Risikovurdering
 • Etiske retningslinjer
 • Økonomiforvaltning
 • IA-bedrift
 • Oppfølging sykefravær
 • Relasjonsorientert ledelse
 • Innføring Visma InSchool
 • E-handel
 • Arkiveringssystem
 • Gode rutiner
 • Oppfølging av lovverk (AML/SFS2213)
 • Drøftingsmøter
 • AMU
 • Gode rutiner for lønn, personal og økonomi
 • God informasjonsflyt
 • Brukerundersøkelser
 • Velferdskomité

Elevrettet arbeid

Vi arbeider systematisk for å sikre at alle elever gjennomfører og består og når sitt mål
 • Rådgiver YF
 • Rådgiver ST
 • Opplæringstjenesten (OT)
 • Miljøarbeider
 • Karriererådgiver
 • Helsetjeneste
 • Skolepsykolog
 • Verneleder for elevene
 • Ukentling gjennomgang
 • Midtveisvurdering
 • Bruk av Engage
 • Trinnmøter
 • Underveismøter
 • Kontaktlærerdag
 • Konferansertimer
 • Kompetanseheving
 • Samarbeid med Vestby kommune
 • Makkerskap
 • Fagdager
 • Kurs for elever
 • Bibliotek
 • IKT-avdeling
 • Driftsavdeling
 • Kontoravdeling
 • Hjemmeside
 • It's learning
 • Sosiale medier
 • Infoskjermer