Rektor og ledelse

Rektor er skolens øverste pedagogiske og administrative leder. Med seg på laget har hun assisterende rektor, grunnskoleleder, administrasjonsleder og 5 avdelingsledere.

Rektor og ledelse

Brit Helle - rektor

Ole-Petter Almås - assisterende rektor

Matz Antonsen - grunnskole-/fagskoleleder

Lill-Ann Røykenes - Administrasjonsleder

Avdelingsledere

Jan Dahlslie - avdelingsleder for bygg- og anleggsfag/design og håndverk

Line Riisnæs - avdelingsleder for restaurant og matfag/service og samferdsel

Mona Linneberg - avdelingsleder for spesialundervisning

Britt Nordgård - avdelingsleder for SSP Realfag

Aimee Adamiak - avdelingsleder for SSP Filologiske fag 

Kontaktpersoner

Brit Marie Helle

Rektor

E-post Brit.Marie.Helle@vestby.vgs.no

Tlf: 934 19 303

Ole-Petter Almås

E-post ole-petter.almas@vestby.vgs.no

Matz André Antonsen

Grunnskole-/fagskoleleder

E-post Matz.Andre.Antonsen@vestby.vgs.no

Tlf: 905 74 595

Personalportrett

Lill-Ann Røykenes

Administrasjonsleder

E-post lill-ann.roykenes@vestby.vgs.no

Tlf: 64 98 37 14

Jan Dahlslie

Avdelingsleder Bygg- og anleggsfag

E-post jan.dahlslie@vestby.vgs.no

Tlf: 952 56 377

Line Riisnæs

Avdelingsleder Restaurant og matfag/Service og samferdsel

E-post Line.Riisnas@vestby.vgs.no

Tlf: 928 40 771

Mona Linneberg

Avdelingsleder spesialundervisning

E-post mona.linneberg@vestby.vgs.no

Tlf: 452 30 765

Britt Nordgård

Avdelingsleder - SSP Realfag

E-post britt.nordgard@vestby.vgs.no

Tlf: 990 41 384

Personalbilde Aimee Adamiak

Aimee Lind Adamiak

Avdelingsleder SSP - filologiske fag

E-post Aimee.Lind.Adamiak@vestby.vgs.no

Tlf: 986 69 064