Rektor og ledelse

Rektor er skolens øverste pedagogiske og administrative leder. Med seg på laget har han assisterende rektor, grunnskoleleder og 5 avdelingsledere.

Rektor og ledelse

Per Hedum - rektor

Ole-Petter Almås - assisterende rektor

Matz Antonsen - grunnskole-/fagskoleleder

Avdelingsledere

Jan Dahlslie - avdelingsleder for bygg- og anleggsfag/design og håndverk

Line Riisnæs - avdelingsleder for restaurant og matfag/service og samferdsel

Mona Linneberg - avdelingsleder for tilrettelagt opplæring

Britt Nordgård - avdelingsleder for SSP Realfag

Aimee Adamiak - avdelingsleder for SSP Filologiske fag 

Kontaktpersoner

Per Hedum

Per Hedum

Rektor

Mobiltelefon: 905 37 896

E-post per.hedum@vestby.vgs.no

Tlf: 905 37 896

Ole-Petter Almås

Assisterende rektor

E-post Ole-Petter.Almas@vestby.vgs.no

Tlf: 64 98 37 13

Matz Andre Antonsen

Grunnskoleleder

E-post Matz.Andre.Antonsen@vestby.vgs.no

Tlf: 905 74 595

Jan Dahlslie

Avdelingsleder BA

E-post jan.dahlslie@vestby.vgs.no

Tlf: 64 98 38 00

Line Riisnæs

Avdelingsleder RM/SS

E-post Line.Riisnas@vestby.vgs.no

Tlf: 928 40 771

Britt Nordgård

Avd.leder SSP realfag

E-post britt.nordgard@vestby.vgs.no

Tlf: 990 41 384

Personalbilde Aimee Adamiak

Aimee Lind Adamiak

Avd.leder Filologiske fag

E-post Aimee.Lind.Adamiak@vestby.vgs.no

Tlf: 986 69 064

Personalportrett

Mona Linneberg

Avdelingsleder TO

E-post mona.linneberg@vestby.vgs.no

Tlf: 64 98 37 51