Elev-PC

Alle elever i de videregående skolene i Akershus skal ha en bærbar datamaskin. Elevene bruker sine private datamaskiner, og du som skal begynne i Vg1 må selv sørge for å skaffe deg en datamaskin til skolestart.

Du kan bruke den datamaskinen du har fra før, kjøpe en gjennom en vanlig forhandler, eller bestille en subsidiert datamaskin gjennom fylkeskommunens innkjøpsavtaler.

Du kan benytte enhver datamaskin som oppfyller minstekravene:

  • Datamaskinen må ha antivirusprogram.
  • Datamaskinen må kunne produsere og levere inn oppgaver i formater som er lesbare for læreren. Du får tilbud om gratis installasjon av Office-pakken når du begynner på skolen.
  • Datamaskinen må fungere når du arbeider i læringsplattformen It's learning.
  • Datamaskinen må fungere uten internettilkobling. Det utelukker for eksempel Chromebook.

Dersom datamaskinen din ikke funge­rer til det som er forventet, kan skolen kreve at du kjøper en standard-PC til bruk i opplæringen.

Akershus fylkeskommunes Elev-PC-ordning

Nye elever på Vg1 skoleåret 2019/2020 kan bestille subsidiert datamaskin i perioden 17. juni 2019 til 30. april 2020. Dette gjelder også elever på Vg2 som ikke har gått Vg1 i Akershus fylkeskommune og elever i innføringsklasser for minoritetsspråklige.

For å få PC-en i tide til skolestart må du bestille innen 10. august.

Elev-PC bestilles i Bestillingsportalen

Hva slags datamaskin bør du velge?

På noen av utdanningsprogrammene brukes programvare som bare fungerer på enten PC eller Mac. Noe programvare krever en kraftig PC eller Mac. Skolen har utlånsutstyr til bruk på skolen for deg som ikke kan bruke programvaren på din egen datamaskin. Se skolens anbefaling under.

Standard PC er en fullgod løsning

Standard PC er en fullgod løsning på alle studieretninger ved Vestby videregående skole. Det presiseres at dette er Vestby videregående skoles anbefalinger for valg av PC, men elever kan benytte Mac i undervisningen.

Du kan lese mer om PC-ordningen på fylkeskommunens nettsider.

Kontaktperson