Elev-PC for elever ved skoler i Akershus

Alle elever i de videregående skolene i Viken fylkeskommune skal ha en bærbar datamaskin. Elever ved de videregående skolene i tidligere Akershus må selv sørge for å skaffe seg en datamaskin til skolestart.

Du kan bruke enhver datamaskin som oppfyller minstekravene eller bestille en subsidiert datamaskin gjennom fylkeskommunens innkjøpsavtaler. 

Du kan lese mer om minstekravene, hvilke modeller du kan velge mellom og hvordan du bestiller på www.viken.no/elev-pc.

Uansett hvilken datamaskin du velger å bruke, vil du få:

  • utstyrsstipend fra Lånekassen (gjelder elever med ungdomsrett).
  • gratis tilgang til alt du trenger av programvare til bruk i opplæringen, inkludert Office 365 og andre lisensbaserte programmer.
  • ansvaret å holde datamaskinen i orden. IKT-kontoret ved skolen kan hjelpe deg med feilsøking o.l.

Skolens anbefaling

Den rimeligste PC-en i fylkeskommunens innkjøpsavtale (standard-PC) er en fullgod løsning på alle studieretninger ved Vestby videregående skole. Det er mulig å benytte Mac i undervisningen, men av praktiske årsaker anbefaler vi PC. Det presiseres at dette er Vestby videregående skoles anbefaling.

Kontaktperson