Reglement for lån av bokskap

 

  1. Bokskapet skal benyttes til å oppbevare bøker, gymtøy og andre nødvendige skolesaker i løpet av skoleåret.

  2. Før sommerferien skal skapene tømmes og rengjøres. Dersom dette ikke blir gjort, brytes låsen opp, skapet tømmes og innholdet kastes.

  3. PC oppbevares i bokskapet på egen risiko, skolens forsikring dekker ikke et eventuelt tyveri av PC-er oppbevart i bokskapet.

  4. Eleven holder selv lås med egen nøkkel/kode.

  5. Dersom eleven har mistet nøkkelen/koden varsles resepsjonen som er behjelpelige med å klippe låsen. Eleven må kunne identifisere seg som skapes rettmessige eier.

  6. Tagging, klistremerker og lignende er ikke tillatt. Bokskapene skal holdes pene i lang tid fremover slik at andre elever også kan ha glede og nytte av dem.

  7. Ved mistanke om at bokskapet benyttes til oppbevaring av alkohol, narkotika, våpen og lignendne, kontaktes politiet som kan bryte opp skapet. Retten til å låne bokskap faller da helt bort.

  8. Det er ikke anledning til å dele bokskap med andre elever