Ordensregler Vestby vgs

Høye forventinger og tydelige krav gir reslutat!

1. Vi møter alltid presis til timene.

 

Skolen har én regel ved forsentkomming: Etter at ordinær undervisning har startet må du gå til kontoret og hente adgangstegn for å komme inn i timen. Du vil bli registret og kan bare hente adgangstegn tre ganger per termin.

Forsinkelser som skyldes tog eller buss regnes ikke med.

Konsekvens: Ordensanmerkning, etter tre ganger vil kontaktlærer ta kontakt med hjemmet. Stort fravær kan føre til at du får nedsatt karakter i orden og/eller manglende vurderingsgrunnlag i faget.

2. Du må ha med nødvendig utstyr og arbeid til timene.

 

Konsekvenser: Du sendes hjem for å hente nødvendig glemt utstyr.

Du kan bli bortvist for resten av økten.

Ordensanmerkning. Etter tre ganger vil kontaktlærer ta kontakt med hjemmet.

Stort fravær kan føre til at du får nedsatt karakter i orden og/eller manglende vurderingsgrunnlag i faget.

3. PC og andre digitale gjenstander:

 

PC brukes etter avtale med lærer.

Når timen starter skal PC-en ikke være i bruk.

Mobiltelefoner, musikkspillere og elektronisk underholdningsutstyr skal være avslått under opplæringen hvis ikke annet er avtalt med læreren.

Konsekvens: Adferdsanmerkning. Etter tre ganger vil kontaktlærer ta kontakt med hjemmet. Kan føre til at du får nedsatt karakter i adferd.

4. Overhold tidsfrister/lever presis.

 

Overholder du ikke tidsfristen vil arbeidet ditt ikke bli registrert.

Sjekk It’s learning jevnlig.

Du må søke avdelingsleder(for faget) om mulighet for vurdering.

(skjema på kontoret, må sign. av foresatte). Dokumentasjon vedlegges.

Konsekvens: Ordensanmerkning. Etter tre ganger vil kontaktlærer ta kontakt med hjemmet. Kan føre til at du får nedsatt karakter i orden og/eller manglende vurderingsgrunnlag i faget.

5. Spising i timen er ikke tillatt.

 

Konsekvens: Ordens-/adferdsanmerkning. Etter tre ganger vil kontaktlærer ta kontakt med hjemmet. Kan føre til at du får nedsatt karakter i orden/adferd.

6. Forlat ikke timen uten tillatelse fra lærer.

 

Konsekvens: Adferdsanmerkning. Etter tre ganger vil kontaktlærer ta kontakt med

hjemmet. Kan føre til at du får nedsatt karakter i adferd.

Vestby vgs 2011