Hva hvis du har fag du ikke har bestått?

Fikk du karakteren 1, IV (ikke vurdering) eller IM (ikke møtt til eksamen) våren 2018? Da bør du lese dette.

Til elever som har fått strykkarakter (1) i standpunkt eller til eksamen, elever som ikke har møtt til eksamen og elever som ikke har fått vurdering (IV) i standpunkt.

 

 

Rett til ny prøve, utdrag fra forskrift til opplæringslova (med kommentarer i parentes):

 

  • 3-33. Særskild eksamen for elevar i vidaregåande opplæring

       Ein elev som får karakteren 1 i standpunktkarakter i eit fag, har rett til særskild eksamen i faget dersom han eller ho ikkje er trekt ut til eksamen i faget. Det gjeld òg for fag der det ikkje blir halde eksamen ordinært.

 

(Du må selv melde deg opp til eksamen ved å kontakte Vestby vgs før 15. september 2018. Det er ingen prøveavgift)

 

  • 3-34. Ny eksamen for elevar i vidaregåande opplæring

       Ein elev som får karakteren 1 ved ordinær eksamen, har rett til ny eksamen i faget ved første etterfølgjande eksamen. Eleven beheld då standpunktkarakteren i faget.

 

(Du må selv melde deg opp til eksamen ved å kontakte Vestby vgs før 15. september 2018. Det er ingen prøveavgift.)

       Dersom eleven ikkje går opp til første etterfølgjande eksamen, må han eller ho ta faget som privatist, og standpunktvurderinga i faget fell bort.

(Du må selv melde deg opp i perioden 1. september – 16. september eller 15. januar-1. februar på www.privatistweb.no Du må betale en prøveavgift)

 

  • 3-35. Utsett eksamen for elevar og privatistar i vidaregåande opplæring

       Ein elev eller privatist som har dokumentert fråvær ved ordinær eksamen og særskild eksamen, eller ein elev som har dokumentert fråvær ved ny eksamen, har rett til å framstille seg til første etterfølgjande eksamen. Eleven beheld standpunktkarakteren i faget.

(Du må selv melde deg opp til eksamen ved å kontakte Vestby vgs før 15. september 2018. Det er ingen prøveavgift)

       Dersom eleven ikkje går opp til første etterfølgjande eksamen, må han eller ho ta faget som privatist, og eventuell standpunktvurdering i faget fell bort.

(Du må selv melde deg opp i perioden 1. september-16. september eller 15. januar-1. februar på www.privatistweb.no Du må betale en prøveavgift)

 

       Fråvær frå eksamen blir rekna som dokumentert når eleven eller privatisten er hindra frå å møte til eksamen, hindringa er uføreseieleg og han eller ho elles ikkje kan lastast for hindringa. Eleven eller privatisten må leggje fram dokumentasjon på dette.

(Ved sykdom før eller under eksamen kreves legeattest/sykmelding)

       Dersom ein elev har rett til utsett eksamen i trekkfag, skal trekkinga av fag gjerast på ny.

 

Elever som til standpunkt ikke har fått vurdering (IV) må selv melde seg opp som privatist. Privatisteksamen arrangeres høst og vår. Du kan melde deg opp i perioden 1. – 15. september eller 15. januar – 1. februar på www.privatistweb.no og må betale eksamensavgift.

 

Får du ikke standpunktkarakter i programfag på yrkesfaglige utdanningsprogram må du ta alle programfag og en tverrfaglig eksamen som privatist. Gjelder både vg1 og vg2.

Du kan melde deg opp i perioden 1. – 15. september eller 15. januar – 1. februar på www.privatistweb.no og må betale eksamensavgift.

 

 

Har du fått karakteren 1 i standpunkt, vært opp til eksamen i faget og fått ståkarakter, så har du bestått faget. Har du fått ståkarakter i standpunkt, men strøket til eksamen i faget, så har du ikke bestått faget og må opp til ny prøve.

 

Har du fått karakteren 1 i et fag som inngår i en tverrfaglig eksamen (f.eks. Tverrfaglig praktisk eksamen på vg2 yrkesfag) er faget ikke bestått selv ved bestått eksamen. Du må melde deg opp til særskilt eksamen ved å kontakte Vestby vgs inn 15. september 2018. Det er ingen prøveavgift.

 

 

Kontakt evt. skolen for nærmere orientering.

 

 

Ole-Petter Almås

Assisterende rektor, Vestby vgs