"Hurtigbehandling" av klager på standpunktkarakter og eksamen

Standpunktkarakterer: Av hensyn til elever som har søkt universitet/høgskole tilbyr Akershus fylkeskommune en ordning med klagebehandling av standpunkt-karakter før innsendingsfrist av eventuell endret vitnemål til Samordna opptak. Dette gjelder kun for klager fra vg2 yrkesfaglige program, vg3-elever i studieforberedende utdanningsprogram og elever fra påbygging til generell studiekompetanse. Enkelte elever må påregne kortere klage frist dersom de ønsker at klagen behandles i «hurtigklagebehandlingen». Klagenemnda behandler slike klager i slutten av juni. Alle skolene har plikt til å legge til rette for at denne ordningen kan gjennomføres.

Standpunktkarakterene publiseres ca. klokken 09.00 onsdag 5. juni. Unntak for 4RMY og 4TAF hvor karakterene publiseres 24. mai på ettermiddagen. Frist for å levere klage som skal være med på hurtigbehandling er fredag 7. juni klokken 15.00. Muligheten for hurtigbehandling av klager gjelder vg2 yrkesfag, vg3 SSP, vg3 påbygging til generell studiekompetanse og YSK/TAF-elever som avslutter fjerde opplæringsår. Øvrige klager behandles som for ordinær klagefrist.

Ordinær klagefrist er på 10 dager fra karakteren kunngjøres på skolearena og utløper 15. juni 2019. Disse klagene skal være ferdig behandlet 1. november 2018.

Ved klage på standpunktkarakterer vurderer klagenemda i Akershus fylkeskommune kun om det er gjort formelle feil, ikke selve karakteren.

Det er ikke klagemuligheter på termin 2-karakerer (fag som fortsetter neste skoleår).

Eksamen: Hurtigklagesensur for sentralt gitt skriftlig eksamen: klagen må være levert skolen senest mandag 24. juni klokken 12.00. Klagen levers skriftlig (ikke eget skjema) og sendes post@vestby.vgs.no eller leveres på kontoret. Det må komme frem at det klages på skriftlig sentralt gitt eksamen, hvilket fag og hvem som klager. Be faglærer om råd før du klager. Ved klage kan karakteren bli stående, settes opp eller settes ned.