Dispensasjon fra krav om vurdering

Elever i videregående opplæring som er sterkt rammet av dysleksi eller spesifikke språkvansker kan søke dispensasjon fra kravet om vurdering med karakter i fellesfaget fremmedspråk.

Mer informasjon om vilkår for dispensasjon og hvordan du søker finner du på nettsidene til Fylkesmannen i Oslo og Akershus: www.fylkesmannen.no/