Yrkesfaglig fordypning for de yrkesfaglige utdanningsprogrammene (YFF)

Faget yrkesfaglig fordypning skal gi elevene mulighet til å veksle mellom læringsarenaer slik at de kan få et godt grunnlag for å velge lærefag. Fylkeskommunen har utarbeidet egne retningslinjer som gir føringer for hvordan faget skal praktiseres i akershusskolen.

Formålet med yrkesfaglig fordypning er å gi elevene mulighet til å veksle mellom læringsarener slik at de kan få et godt grunnlag for å velge lærefag.

Skolen samarbeider med bedrifter og sikrer at yrkesfagelevene får opplæring relevant for framtidig yrkesutøvelse på andre læringsarenaer enn skolen. En introduksjon til arbeidslivet og en forberedelse til læreplass.

Retningslinjer for YFF i akershusskolen

Akershus fylkeskommune har utarbeidet nye retingslinjer for yrkesfaglig fordypning som skal bidra til at skolene bruker faget aktivt til å legge grunnlag for elevenes videre opplæring i bedrift som lærlinger eller lærekandidater.

Du kan lese mer på nettsidene til Akershus fylkeskommune.

Du kan laste ned retningslinjene her. (PDF: 1.4 MB)