Om Miljøteamet

Miljøteamet er tilgjengelig for alle elevene på skolen og jobber for et godt skolemilø.

Vestby videregående skole har tre miljøarbeidere som jobber for at elvene skal trives på skolen og for et godt skolemiljø. De jobber ut ifra skolens handlingsplan kapittel 9a i opplæringsloven, som omhandler forebyggende arbeid mot mobbing, vold, trakassering, diskriminering og rasisme. De har også fokus på å forebygge rusproblematikk og uønsket atferd. Miljøarbeiderne har taushetsplikt.

Miljøarbeiderne jobber for elevenes positive endring og utvikling gjennom arbeid med tilrettelegging av læringsmiljø og psykososiale faktorer.

Miljøarbeider Emma er også verneleder for elevene. Hvis det er noe i forhold til skolens fysiske og psykiske miljø så kan dette tas opp med henne.

Du kan ta kontakt på telefon eller epost, eller kom innom på kontoret om du har noe du ønsker å snakke om.

Miljøarbeiderne har kontorer på rom A-2122 og A-1000. Alle kan ta kontakt med våre miljøarbeidere, de er her for å hjelpe deg.

  • Emma: 910 02 991
  • Siv: 404 53 993
  • Espen: 474 55 016

Kontaktpersoner

Emma Sofie Blekastad

Miljøarbeider/verneleder for elever/koordinator miljøteam

E-post Emma.Sofie.Blekastad@vestby.vgs.no

Tlf: 910 02 991

Personalportrett

Siv Charlotte Klynderud

Miljøarbeider

E-post Siv.Charlotte.Klynderud@vestby.vgs.no

Tlf: 404 53 993

Espen Pettersen

Miljøarbeider

E-post Espen.Pettersen@vestby.vgs.no

Tlf: 474 55 016