Vaksine mot hjernehinnebetennelse

Folkehelseinstituttet anbefaler at ungdom mellom 16-19 år vaksinerer seg mot hjernehinnebetennelse, fordi denne aldersgruppen har noe høyere risiko for smitte sammenliknet med resten av befolkningen. Smittsom hjernehinnebetennelse er en alvorlig sykdom som skyldes meningokokkbakterier, og smitter via spytt.

En kombinasjon av tett samvær med andre ungdommer over flere dager, festing, høyt alkoholinntak, deling av flasker og sigaretter, aktiv eller passiv røyking og lite søvn kan øke risikoen for smitte, og for at sykdommen får et alvorlig forløp. I Norge gjelder dette spesielt russefeiring, men kan også være aktuelt ved festivaler, idrettssamlinger, ungdomsleir og lignende.

Vaksinering på Vestby vgs våren 2020

  • 27. januar fra kl. 09.00 på miljøarbeidernes kontor

  • Vaksinen må betales på forhånd i skolens resepsjon. Pris kr. 400,-

  • Frist for påmelding: 22. januar


Ta gjerne kontakt med skolehelsetjenesten om du har spørsmål.

Mer informasjon fra Folkehelseinstituttet om sykdommen, risiko for smitte og vaksinen finner du på fhi.no

 

Vennlig hilsen

Skolehelsetjenesten

Grethe Dahl         Ingvill Nilsen
Helsesøster         Psykiatrisk sykepleier
Mobiltelefon:        Mobiltelefon:
932 14 994          474 69 038