Fordypningsoppgave i norsk

Ifølge læreplanen i norsk skal du “gjennomføre en selvvalgt og utforskende fordypningsoppgave med språklig, litterært eller annet norskfaglig emne, og velge kommunikasjonsverktøy ut fra faglige behov”

(Les mer av læreplanen på Udir.no)

Du har mange valgmuligheter når det gjelder utformingen av fordypningsoppgaven din, siden forskjellige lærere har litt ulike opplegg for oppgaven er det først og fremst lurt å ta utgangspunkt i de signalene læreren din gir deg om hvordan du bør jobbe med oppgaven.

Hvordan komme i gang?

Stavanger biblioteket har publisert en artikkel med råd og tips til hvordan du kommer i gang og gjennomfører prosessen med forfordypningsemnet: Hvordan gjennomføre en fordypningsoppgave?

Du finner en tilsvarende oversiktsside på sidene til Deichmanske bibliotek i Oslo.

NDLAs norsksider for vg2 og vg3 har en informasjonsside om fordypningsoppgaven.

Hvis du velger et skjønnlitterært emne:

Dersom du velger et skjønnlitterært tema har de samme bibliotekene laget gode ressurssider hvor du får tips til emne, formulering av en problemstilling og forslag til konkrete verker du kan bruke som primærverker.

Deichmans side ligger de ulike temaene listet opp i menyen til venstre på nettsiden, ønsker du for eksempel å konsentrere deg om sjangeren dystopier (romaner som beskriver et samfunn i en skremmende fremtid) velger du å klikke deg inn på Dystopier, og du kommer inn på en side som forklarer hva en dystopi er, problemstillinger du bør tenke på når du leser romanene, og forslag til en rekke dystopiske romaner som kan være aktuelle å velge.

Stavanger bibliotek har også utarbeidet en side med en rekke forslag og tips til temaer du kan bruke i fordypningsoppgaven din.

Senja videregående skole har laget en imponerende temabank med forslag til bøker om ulike emner. Emnene er alfabetisk ordnet, emnene er alfabetisert her: A-F , G-M og N-Å

Hvis du går inn på et av emnene ser du at det ligger tips til aktuelle verk som handler om emnet du har valgt, ulike sekundærverk du kan ha nytte av og linker til aktuelle kilder på nett. Se f.eks. temaer som Kjærlighet skildret i fortid og nåtid eller Fantasy .

Sekundærlitteratur

De hovedtekstene du har valgt å lese er primærlitteraturen din. For å skape en god fordypnings-oppgave trenger du i tillegg sekundærlitteratur, dvs bøker, artikler, tekster fra nett eller lignende som omhandler bøkene, temaet eller forfatteren du har valgt å ha fokus på i oppgaven din. Sekundærlitteratur gir deg tilleggsinformasjon som du kan bruke i oppgaven din, du kan få innspill som får deg til å tenke nytt og annerledes om emnet, og du kan finne sitater som bekrefter synspunktene dine.

Husk alltid:

  • Å skrive opp nøyaktig referanse til alle kilder du skal bruke i oppgaven din, det er arbeidskrevende og ofte vanskelig å lete frem dette i etterkant.
  • Husk å få med all sekundærlitteratur du har brukt i kildelisten.
  • Du må alltid vurdere om kilden du vil bruke er troverdig og relevant, dette er spesielt viktig når vi bruker nettet som kilde!

Stavanger biblioteks tips til hvor du kan finne sekundærlitteratur.

Husk at vi på biblioteket veldig gjerne hjelper deg med å finne både primær- og sekundarlitteratur – velkommen innom!

Kontaktperson

Personal 2_Olsen_Mona

Mona Olsen

Bibliotekar

E-post mona.olsen@vestby.vgs.no

Tlf: 64 98 37 70