Tilrettelegging på eksamen

Søknad om tilrettelegging av eksamen og terminprøver

Elever med særskilte behov kan søke om tilrettelegging ved eksamen. Det må følge med dokumentasjon fra PPT eller fra lege. Legeattesten må være fra skoleåret søknaden gjelder.

Allergi: En generell legeattest om allergi gir nomalt ikke grunnlag for forlenget tid til eksamen og terminprøver. Dette skyldes at dagen medikamenter, i motsetning til tidligere, demper allergireaksjonene uten å gi særlige bivirkninger. En legeattest som skal følge søknaden om forlenget tid pga allergi må inneholde opplysninger om hvilken årstid eleven er mest plaget av allergi og om eleven bruker sløvende/søvndyssende medikamenter som nedsetter yteevnen.

Ta kontakt med rådgiver dersom du har behov for tilrettelegging på eksamen.

Kontaktpersoner

Personal 2_Roaas_Pia Helene

Pia Helene Dalby Roaas

Leder for elevtjenesten / Rådgiver

E-post pia.helene.dalby.roaas@vestby.vgs.no

Tlf: 930 36 890

Helge Overvik

E-post helge.overvik@vestby.vgs.no