Lokalt eksamensreglement

Lokalt tillegg til eksamensreglementet fra Akershus fylkeskommune. Se forøvrig "Retningslinjer for eksamensgjennomføring i AFK".

Reglement for eksamenskandidater: 

  • Eksamen starter 09:00 med mindre annen beskjed er gitt. Oppmøte senest 30 minutter før.
  • Eksamenskandidatene skal alltid følge de anvisninger eksamensvakten gir.
  • Jakker, vesker og bagger samles på anvist sted. Mobiltelefoner skal være avslått før de samles inn.
  • All kommunikasjon med andre er forbudt. Alle spørsmål rettes til eksamensvakt.
  • Forlat aldri plassen uten tillatelse fra vakt
  • Lufting foregår en-og-en. Eksamensvakt eller annen tilkalt person skal følge kandidatene.
  • Tillatte hjelpemidler står på eksamensoppgaven. Nettbrett, mobiltelefon, smartklokker, MP3-spiller, iPod etc er ikke tillatt hjelpemiddel.
  • Skriv IKKE navnet ditt noe sted i besvarelsen, kun eksaminandnummer.
  • Internett skal være satt i eksamensmodus. Er det helt åpent tilgjengelig skal det meldes ifra til eksamensvakt. Å ikke melde fra betraktes som fusk eller forsøk på fusk. Eksamensbesvarelsen kan da bli annullert. Eventuelle SIM-kort skal være tatt ut av PC før eksamensdagen. PC skal ha tilgang til elevnettverket. Eleven skal bruke eget brukernavn og passord. Å benytte andres brukernavn/passord er å betrakte som fusk ved eksamen.
  • I fag hvor det skal være åpent Internett gjelder fortsatt generelle regler for eksamen. Verken skriftlig eller muntlig kommunikasjon er tillatt. Å publisere noe på Internett regnes som kommunikasjon Oversettelsesprogrammer i språkfag og norsk sidemål er ikke tillatt.
  • Eksamenskandidaten er selv ansvarlig for at PC og programvare er oppdatert og uten feil og mangler og at den er kompatibel mht. til levering av besvarelser i https://pgsa.udir.no
  • Vakter og andre ansatte ved skolen kan når som helst be om å kontrollere PC, jakker og vesker eleven har på og ved arbeidsplassen. Slik kontroll inkluderer blant annet oppsett av Internettinnstillinger etc. Dersom elever motsetter seg kontroll vil det bli betraktet som fusk.
  • Digital levering i de fag dette gjelder: se egen bruksanvisning.
  • Alle ark skal være påført eksaminandnummer, fagnavn og fagkode. Arkene skal nummereres.
  • Utskrift (gjelder fag med todelt eksamen og i lokalt gitt skriftlig eksamen):
  • Du skal ikke forlate eksamenslokalet før eksamensvakten gir klarsignal.
 • Eksamensoppgaven (oppgaveheftet) skal leveres inn.Se for øvrig “Retningslinjer for eksamensgjennomføring i AFK”.

 

NB! I eksamensbesvarelsen må du huske:

- Ikke bruk eget navn eller skole

- Fag og kandidatnummer i topptekst

- Sidetall i bunntekst

- Ved besvarelser på papir: kun ensidig

 


Forlenget tid til eksamen i fag med todelt eksamen:

 Ved 5-timers eksamen med fordeling 2 timer + 3 timer eller 3 timer + 2 timer:

Del 1: 2 timer + 25 minutter for elever med ekstra tid

Del 2: 3 timer + 35 minutter for elever med ekstra tid

 

Del 1: 3 timer + 35 minutter for elever med ekstra tid

Del 2: 2 timer + 25 minutter for elever med ekstra tid

 

Ved 4-timers eksamen med fordeling 1,5 timer + 2,5 timer:

Del 1: 1,5 timer + 25 minutter for elever med ekstra tid

Del 2: 2,5 timer + 35 minutter for elever med ekstra tid

 

Hvis ikke kandidaten bruker hele tilleggstiden på del 1 overføres denne til del 2.

For alle gjelder eksamenstid + 15 minutter til å organisere papirer eller levere oppgaven. Det er ikke tillatt å arbeide med innholdet i prøven i disse 15 minuttene. Tilleggstiden på 15 minutter gjelder ikke ved digital levering på https://pgsa.udir.no

 

 

Tidspunkt for levering av del 1 på todelt eksamen:

Det står i eksamensoppgavene at del 1 skal leveres etter 3, 2 eller 1,5 timer. Dette betyr at ingen kan levere inn del 1 og begynne med hjelpemidler før denne tiden har gått. Elevene med utvidet tid kan velge å levere del 1 etter normal tid og dermed overføre hele ekstratiden til del 2.

 

Tidspunkt for levering av del 1 på todelt eksamen

Man kan ikke leverer del 1 før det som står i oppgaveteksten. Elevene med utvidet tid kan velge å levere del 1 når minimumstiden er over og dermed overføre hele ekstratiden til del 2.

 

Se også Akershus fylkeskommune sin informasjon om eksamen: http://www.akershus.no/ansvarsomrader/opplering/videregaende-skole/eksamen/