Eksamensplan 2019/2020

Eksamen gjennomføres to ganger i året. En gang i november/desember og en i mai/juni.

 

Oppmøte til eksamen og organisert forberedelse i fag som har dette:

Eksamen: Eksamen starter 09.00. Oppmøte senest 30 minutter før.

Organisert forberedelse: Starter 09.00.

Hvis det arrangeres eksamensverksted: 08.10 hvis ikke annen beskjed er gitt.

 

Alle ordinære eleveksamener gjennomføres på våren. Elever som ikke møter til eksamen pga. sykdom eller som har fått karakter 1 i standpunkt eller ordinær eksamen har ny mulighet ved påfølgende høsteksamen. Elevene er da selv ansvarlige for å melde fra til skolen om at de ønsker å meldes opp innen 15. september.

Sentralt gitt eksamen

De aller fleste skriftlige eksamener er sentralt gitt. Disse gjennomføres til samme tidspunkt for alle elever i Norge. Tidspunkter for disse er publisert på Utdanningsdirektoratet sine hjemmesider.

Plan for sentralt gitt eksamen finner du under eksamensplaner på Utdanningsdirektoratets nettsider.

Offentliggjøring av sentralt gitt skriftlig eksamen våren 2020 er fredag 15. mai kl. 09.00 i kantina.

 

Lokalt gitt eksamen

Eksamen i matematikk vg1 yrkesfag og norsk vg2 yrkesfag er lokalt gitt.

Dato for lokalt gitt skriftlig eksamen våren 2020:

Offentliggjøring fredag 15. mai kl 09.00 i kantina.

Eksamensdatoer lokalt gitt skriftlig eksamen: https://www.vigoiks.no/eksamen/til-deg-som-skal-ta-eksamen/datoer-for-skriftlig-eksamen

 

Muntlig og muntlig-praktisk eksamen

Alle muntlige, muntlig-praktiske og praktiske eksamener er lokalt gitt. Tidspunkt settes av eksamenskontoret i AFK.

Eksamendatoer for muntlig og muntlig-praktisk eksamen våren 2020:

Datoer vil bli kunngjort når de er klare. Disse er normalt klare innen 1. mars.

Innføring av Visma InSchool kan medføre forsinkelser.

 

Om planen endres blir dette kunngjort elevene via It's learning.

 

Fag med muntlig eksamen har en dag forberedelse.

Fag med muntlig-praktisk eksamen har to dager forberedelse.

 

Tverrfaglig praktisk eksamen for Vg2 YF:

Kunngjøres når planen er klar februar/mars 2019. Elevene får beskjed av avdelingsleder eller kontaktlærer.