Eksamensplan 2018/2019

Eksamen gjennomføres to ganger i året. En gang i november/desember og en i mai/juni.

 

Oppmøte til eksamen og organisert forberedelse i fag som har dette:

Eksamen: Eksamen starter 09.00. Oppmøte senest 30 minutter før.

Organisert forberedelse: Starter 09.00.

Hvis det arrangeres eksamensverksted: 08.10 hvis ikke annen beskjed er gitt.

 

Alle ordinære eleveksamener gjennomføres på våren. Elever som ikke møter til eksamen pga. sykdom eller som har fått karakter 1 i standpunkt eller ordinær eksamen har ny mulighet ved påfølgende høsteksamen. Elevene er da selv ansvarlige for å melde fra til skolen om at de ønsker å meldes opp innen 15. september.

Sentralt gitt eksamen

De aller fleste skriftlige eksamener er sentralt gitt. Disse gjennomføres til samme tidspunkt for alle elever i Norge. Tidspunkter for disse er publisert på Utdanningsdirektoratet sine hjemmesider.

Plan for sentralt gitt eksamen finner du under eksamensplaner på Utdanningsdirektoratets nettsider.

Offentliggjøring av sentralt gitt skriftlig eksamen våren 2019 er onsdag 15. mai kl. 09.00 i kantina.

Eksamensdatoer sentralt gitt eksamen: https://www.udir.no/eksamen-og-prover/eksamen/administrere-eksamen/#datoar-vidaregaande  

Lokalt gitt eksamen

Eksamen i matematikk vg1 yrkesfag og norsk vg2 yrkesfag er lokalt gitt.

Dato for lokalt gitt skriftlig eksamen våren 2019:

Offentliggjøring onsdag 15. mai kl 09.00 i kantina.

Eksamensdatoer lokalt gitt skriftlig eksamen: http://vigoiks.no/eksamen/datoer-for-skriftlig-eksamen/

 

Muntlig og muntlig-praktisk eksamen

Alle muntlige, muntlig-praktiske og praktiske eksamener er lokalt gitt. Tidspunkt settes av eksamenskontoret i AFK.

Foreløpige eksamendatoer for muntlig og muntlig-praktisk eksamen våren 2019:

Om planen endres blir dette kunngjort elevene via It's learning.

Fag med muntlig eksamen har en dag forberedelse.

Fag med muntlig-praktisk eksamen har to dager forberedelse.

 

Tverrfaglig praktisk eksamen for Vg2 YF:

Kunngjøres når planen er klar februar/mars 2019. Elevene får beskjed av avdelingsleder eller kontaktlærer.