BIM-tekniker

BIM-tekniker er et ettårig heltidsstudium som tilbys ved Vestby videregående skole hvor du får opplæring i de nyeste programmene og metodene for digital modellering, samhandling og koordinering av byggeprosesser.

Søknadsfrist

15. april.

Building Information Modeling (BIM)

Studiet gir deg kompetanse som er anerkjent og ettertraktet i byggebransjen. Gjennom BIM-studiet har du mulighet til å tilegne deg solid praktisk kompetanse i bygningsinformasjonsmodellering.

En BIM-tekniker modellerer bygningskonstruksjoner og tekniske anlegg i forskjellige 3D-modelleringsprogram. Du lærer praktisk bruk av digitale verktøy for å effektivisere og kvalitetssikre en stadig mer komplisert byggeprosess. Etter gjennomført fagskoleutdanning skal du ha tilegnet deg breddekompetanse innen BIM-programmer og digital tverrfaglig samhandling og ledelse i byggeprosesser.

Organisering av studiet

BIM-tekniker er et ettårig helårsstudium som tilbys på Vestby videregående skole i Follo. Det er et intensivt skoleår som krever engasjement og arbeid både på skolen og hjemme. Du vil arbeide selvstendig og i grupper med andre studenter. Du øver deg på deltakelse i og ledelse av byggemøter gjennom prosjektarbeid, og du lærer deg å presentere prosjekter på en profesjonell måte.

Opptakskrav

For å bli tatt inn på studiet BIM-tekniker kreves normalt fag- eller svennebrev i et byggfag (for eksempel tømrer, murer, betongarbeider) eller tilsvarense realkompetanse. Søkere med 2-årig teknisk fagskole innen bygg- og anleggsfag, og søkere med høgskoleutdanning innen bygg og anlegg med relevant praksis, har også mulighet til å søke.

BIM-teknikerstudiet er heldigitalt.

Mer informasjon om studiet finner du på sidene til Fagskolen i Oslo og Akershus.