Nyheter

Miljøaerbeiderne Emma og Bruno promoterer Verdensdagen for psykisk helse på stand i kantina.

Verdensdagen for psykisk helse

Denne uken markerer Vestby videregående verdensdagen for psykisk helse.

Årets unge kokk

Vi gratulerer vår tidligere elev Aleksander Løkkeberg Vartdal med gull i konkurransen Årets unge kokk!

Logo - Ta ordet

TA ORDET 2019

Vi takker for god innsats blant elevene i Ta Ordet konkurransen og gratulerer alle klassevinnere.

Språkassistent høsten 2019 - Camilla Urbano Ojeda

Spansk språkassistent

Dette semesteret er vi så heldige å ha en spansk språkassistent på Vestby videregående skole på utveksling gjennom Erasmus+.

Skolevalgresultater

Elevene våre har talt og resultatet fra dagens skolevalg er klare! Antall avgitte stemmer på 535 av 661 gir en valgdeltakelse på 80,9%.

Logo - Vestby vgs

Særskilt språkopplæring for elever fra språklige minoriteter

Elever som har et annet morsmål en norsk eller samisk og ikke kan følge undervisning på norsk som følge av manglende norskkunnskaper har rett på særskilt norskopplæring.

Berliner Mauer

Har du lyst til å jobbe i bedrift 10 dager i Berlin?

Nå kan Vg2-elever fra bygg- og anleggsteknikk og restaurant- og matfag søke om deltakelse i "Gjør Det!"-prosjektet. Tidsperiode: mandag 21. oktober - tirsdag 5. november 2019.

Berliner Mauer

RM-elever på arbeid i Berlins beste hoteller gjennom "Gjør Det!"-prosjektet 2018/19

Finansiert av Diku - Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutdanning i høyere utdanning.

RM/SS på skogstur.

Suksjesjon og skogen som økosystem

Elever fra restaurant og matfag og service og samferdsel har hatt naturfagtimer i skogen, det samme har elever fra bygg- og anleggsfag.

Forskerlinja på tur til Genève og CERN

Fra 18. til 21. mars var 3. klasse ved Forskerlinja på tur til Genève.