Den kulturelle skolesekken

To lærere og to elever reiste onsdag 13.3 på Den Kulturelle Skolesekken (DKS) i Akershus, på Lillestrøm Kulturhus.

Hvert år tar vi med elever på forestillinger gjennom DKS, og vi får og besøk av mange dyktige produksjoner. Ifølge hjemmesiden til DKS er «Den kulturelle skulesekken (DKS) ei nasjonal satsing som skal bidra til at alle skuleelevar i Noreg får møte profesjonell kunst og kultur av alle slag.» I Lillestrøm ble produksjonene man kan ønske seg for neste skoleårs Kulturelle Skolesekk presentert.

Det var mange spennende innslag og svært dyktige folk! Vi fikk mye inspirasjon og kommer med et forslag som vi håper og tror vil treffe elevene.