Spansk språkassistent

Dette semesteret er vi så heldige å ha en spansk språkassistent på Vestby videregående skole på utveksling gjennom Erasmus+.

Vårsemesteret 2019 er vi vi så heldige å ha en spansk språkassistent her ved Vestby videregående skole. Hun heter Yolanda Gonzalez, er 33 år gammel, og kommer fra Tenerife. Hun har studert biologi og pedagogikk. Yolanda har vært på utveksling i to land før, Hellas og Portugal, men denne gangen ønsket hun å oppleve en helt annen kultur og skolesystem, og ønsket å komme til Nord-Europa.

Internasjonalt perspektiv

Yolanda deltar blant annet som ekstralærer sammen med faglærere i spanskundervisningen og er rekruttert av Akershus Fylkeskommune gjennom Erasmus+ programmet. Det er et program der europeiske lærerassistenter kan tilbringe en periode på en skole i et annet land. Dette bidrar til å gi elevene her på skolen et internasjonalt perspektiv, og vi er glade for å ta imot Yolanda her på Vestby.