Vestby toppidrett - for deg som satser på idrett på høyt nivå

På Vestby videregående kan du fra høsten 2019 velge faget Toppidrett 1 på Vg1 yrkesfag og Vg1 studiespesialiserende.
Søknadsfrist: 7. mars.

Søknadsskjema Toppidrett

Våre proffe lærere vil i samarbeid med HSV-fotball, Son håndballklubb og Vestby håndballklubb arbeide for å gi deg tett oppfølging og gode treningsopplegg.  

Toppidrett 1 er et 5-timersfag for deg som ønsker å satse målrettet og systematisk på trening innen konkurranseidrett. Med faget toppidrett vil du få mulighet til å trene sammen med andre idrettsinteresserte elever også fra andre studieretninger. Det blir tett oppfølging av lærer hvor målet er at du får utviklet deg som idrettsutøver.

Som «toppidretts-elev» følger du læreplanene i ditt utdanningsprogram enten du går på yrkesfag eller studiespesialiserende. Per i dag tilbyr vi toppidrett på Vg1, men det arbeides fra skolens side for at toppidrett også skal kunne tilbys på Vg2. Det at du velger toppidrett på Vg1 gir ingen begrensninger for videre valg i opplæringen.

Vi har 32 plasser. 16 plasser er beregnet for yrkesfagelever og 16 plasser er beregnet for studiespesialiserende elever. Hvis det er ledige plasser på et av studieprogrammene så går plassene over til det andre studieprogrammet.

Hvordan søke:

Når du velger å søke toppidrett på Vestby videregående så søker du i VIGO på det utdanningsprogrammet du ønsker å gå, deretter fyller du ut skjemaet det er lenket til lenger ned. Det blir intervju i forbindelse med inntak slik at vi får informasjon om deg som idrettsutøver.

Søknadsskjema Toppidrett

Søknadsfrist:

Husk: søknadsfrist i VIGO er 1. mars. Søknadsfrist 7. mars.


Velkommen til Vestby toppidrett!

Du kan lese mer om faget Toppidrett 1 på sidene til Utdanningsdirektoratet

OBS: På grunn av allerede høyt timetall kan vi dessverre ikke tilby toppidrett på våre YSK-løp (TAF, RM-YSK og SS-YSK) eller studiespesialiserende med forskerlinje.