Unik mulighet for Vg2-elever på restaurant- og matfag!

Dere kan nå søke om deltakelse i "Gjør Det!"-prosjektet som finner sted i Berlin 29. april til 14. mai 2019.

Vestby videregående skole har vært så heldig å få innvilget søknad om midler til et bilateralt prosjekt i Tyskland, nærmere bestemt i Berlin.

Det er Diku (Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning) som har bevilget midlene, og prosjektet heter «Gjør det!» Dette er tolvte gang skolen får mulighet gjennom Diku (tidligere SIU) til å sende elever på utveksling for å få internasjonal arbeidserfaring i Tyskland. Prosjektmidlene dekker reise og opphold. Betingelsene er at elevene arbeider minimum ti dager ute i bedrift. Arbeidsspråket er engelsk. Elevene skal jobbe på kjøkken, men både servitører og kokker oppfordres  til å søke.         

Diku gir gjennom dette prosjektet 12 elever fra Vg2 en fantastisk mulighet til å jobbe i et autentisk og flerkulturelt arbeidsmiljø, oppleve bofellesskap på hostell, få ansvar for å komme seg på arbeid til ulike tider av døgnet avhengig av restaurantens turnusordninger, til å bli kjent med Berlins historie og severdigheter og treffe elever fra kokkeskolen vi har samarbeid med i Berlin.

Det vil være to følgepersoner fra skolen under hele oppholdet, og elevene skal bo på «City Hostel Berlin» som ligger i nærheten av Brandenburger Tor.

I den tiden elevene bor i Berlin, blir fellesfagene ivaretatt ved at elevene gjør oppgaver på It`s learning. De vil få oppgaver spesifikt i forhold til oppholdet både i norsk, engelsk og samfunnsfag. En av betingelsene for å delta i prosjektet er at Vestby vgs sammen med deltakerne er med på å spre kunnskap om prosjektet til andre elever, lokalaviser og ev. på en internasjonaliseringskonferanse i Akershus fylkeskommune.

Elevene mottar Europass når de har gjennomført prosjektet. Europass gir status på en CV.

Når skolen har valgt ut hvilke elever som får delta, vil det bli holdt et eget informasjonsmøte for foresatte og elever.

Alle elever som får delta, må forplikte seg til å følge egne forberedelsestimer utenom skoletid hvor det blir undervist om tysk historie, kultur, mat og utdanningssystem. Elevene lager sammen en presentasjon av vårt utdanningssystem, hva som er typisk norsk, Vestby videregående skole og litt om tradisjonelle matretter i Norge. Presentasjonen skal fremføres for elevene på Brillat-Savarin Schule, vår samarbeidsskole.

Når de tyske utvekslingselevene kommer til oss, må deltakerne våre være med i planlegging og gjennomføring av gjenbesøk. Det kan dreie seg om ekskursjoner, felles matlaging og andre sosiale aktiviteter for gjestene våre.

De som blir valgt ut til å delta i «Gjør det!»-prosjektet, kommer til å representere Vestby videregående skole. Derfor ønsker vi gode ambassadører for skolen vår.

Fortell om deg selv i en skriftlig søknad. Skriv litt om hvorfor akkurat du bør få være med i prosjektet og hvordan du mener du kan bidra inn i fellesskapet.

Det som vektlegges, er:

  • God oppførsel, selvstendighet, pålitelighet, høflighet, sosial kompetanse
  • Lite fravær, det å være presis til avtaler og flink til å gi beskjeder
  • At du er á jour i fellesfagene
  • Språklig kompetanse: du må kunne gjøre deg forstått på engelsk og ikke være redd for å snakke engelsk med tyske elever, lærere og arbeidsgivere
  • Hva du kan bidra med i fellesskapet, gode personlige egenskaper som binder gruppen sammen på tur i et annet land

Etter at vi har mottatt de skriftlige søknadene, gjennomfører vi et intervju både på norsk og engelsk før det avgjøres hvem som får være med. Intervjuet foregår på norsk, men du må vise under intervjuet at du kan presentere deg selv på engelsk.

Søknadsfrist er torsdag 18. oktober 2018 innen kl. 14.00

Du må levere søknaden skriftlig til Rune Johnsen eller Mona Linneberg - enten personlig eller på mail.

rune.johnsen@vestby.vgs.no

mona.linneberg@vestby.vgs.no

 

Kontaktpersoner

Personalportrett

Mona Linneberg

Avdelingsleder TO

E-post mona.linneberg@vestby.vgs.no

Tlf: 64 98 37 51

Rune Johnsen

Rune Johnsen

E-post rune.johnsen@vestby.vgs.no