Søker du læreplass?

Avslutter du Vg2 yrkesfag i år og skal ut i læretid fra høsten, håper vi du er i gang med å søke.

Overgang fra skole til læreplass

En læreplass blir ikke tildelt som en skoleplass og det er en forutsetting at du er aktiv og søker selv. Er du usikker, ta kontakt med karriereveileder eller kontaktlærer. Det er bedriften som ansetter og velger sine lærlinger. Du kan søke læreplass i alle fylker i Norge og i noen fag lønner det seg å være fleksibel og åpen for å flytte.

Du må være kvalifisert, dvs. bestått alle fag for å søke læreplass, unntaksvis kan bedriften ansette deg hvis du har ikke-bestått i ett fag men da er det viktig at faget tas opp igjen under læretiden. Fagbrev blir ikke utstedt før alle fag er bestått.

Mona Hovd fra fagopplæringen i Follo er på Vestby vgs hver onsdag fra kl.09.00-13.00. Hun har også kontakt med dere via It’s Learning og gir dere mye informasjon der.

Oversikt over godkjente lærebedrifter i Akershus

Nasjonalt register over alle godkjente lærebedrifter

Hvis du ved skoleslutt ikke har fått læreplass er det igjen viktig at du besvarer henvendelser på e-post, brev eller SMS fra fagopplæringen. Vær aktiv søker gjennom sommeren, Veiledningssenteret i Follo skal følge deg opp gjennom skoleferien, de finner du her: Raveien 9, 1430 Ås, telefonnummer 64 96 45 60.

Hvis du ved skolestart står uten plass skal du møte her på Vestby videregående skole den 16.august kl.12.00 i resepsjonen og spørre etter Helge Overvik. Skolen vil følge deg opp inntil læreplasskurset starter 3. september. Du vil få dekket reiseutgifter etter regning i denne perioden.

De tiltak vi tilbyr fra 3.9 er:

  • Læreplasskurs i 4 uker
  • Vg3 fagopplæring i skole, et 12 måneders opplæringstilbud uten lønn hvor det meste av opplæringen er i bedrift.

Vi anbefaler å takke ja til læreplasskurset, erfaringsvis ser vi at svært mange vil få læreplass i løpet av de ukene. Skulle ikke det føre fram må vi sammen finne en bedrift du kan få praksisplass i for vg3-fagopplæring i skole.

Verdt å merke seg:

  • Søkere som har fått læreplass, takket ja til et skoleønske i VIGO, eller har trukket sitt ønske om læreplass, følges ikke opp videre. De har fått sin endelige formidlingsstatus.
  • Søkere som har fått status ukvalifisert tilbys ikke læreplasskurs eller Vg3.
  • Søkere uten rett (ungdom, fullføring eller voksenrett) tilbys ikke Vg3 hvis det ikke er ledig kapasitet.

Kontaktperson

Helge Overvik

Rådgiver Yrkesfag

E-post helge.overvik@vestby.vgs.no

Tlf: 64 98 37 22