Transport og logistikk Vg2

Her utdanner du deg til som yrkessjåfør eller logistikkoperatør.

Yrkessjåfør

Som yrkessjåfør er mulighetene mange og varierte. Du kan kjøre buss eller lastebil, jobbe med nærtransport eller med langtransport.

Noen jobber dagtid, andre jobber skift. Yrkessjåførutdanningen gir førerkort i klasse C/CE ( lastebil/lastebil med eller D/DE ( buss/buss med tilhenger). For alle yrkessjåfører er det krav om yrkesførerbevis og fornying av dette hvert 5.år.

Logistikkoperatør

Som logistikkoperatør lærer du mottak, sortering, interntransport og utlevering av varer og gods.

Du laster og losser med tekniske hjelpemidler og bruker elektroniske verktøy. Dokumentbehandling, tollbehandling og service er en del av jobben.

Vg2 Transport og logistikk

På Vg2 Transport og logistikk lærer du om forskjellige transportmidler, rammebetingelser og nasjonale og internasjonale bestemmelser for næringen.

Her legges det teoretiske og praktiske grunnlaget førerkort klasse B og transport av varer med truck.

Du lærer å sikre skadesteder og utføre livreddende førstehjelp.

Opplæringen skal også bidra til å utvikle kunnskap om hvordan en kan begrense de miljøbelastninger transport- og logistikknæringen kan medføre og hvordan gjenvinnbare produkter skal behandles.

Her skal du også legge grunnlaget for kunnskap om å etablere egen virksomhet.

Etter fullført Vg2 kan du søke læreplass som yrkessjåfør eller logistikkoperatør.
Les mer om å være lærling på Akershus.no - Opplæring i bedrift

Transport og logistikk omfatter næringens rammebetingelser, kommunikasjon, service og kundebehandling

Fellesfag

Av fellesfag på Vg2 har du:
(hvert punkt lenker til kompetansemål for faget på Udir.no)

Programfag

Bransjeteknikk (kompetansemål - Udir.no)

Bransjeteknikk omfatter krav som stilles til å bruke utstyr og transportmidler i transport- og logistikknæringen.

Livreddende førstehjelp og opptreden på skadesteder inngår i programfaget.

Helse, miljø og sikkerhet skal vektlegges i opplæringen.

Transport og logistikk (kompetansemål - Udir.no)

Yrkesfaglig fordyping (om yrkesfaglig fordypning - Udir.no)

Formål med yrkesfaglig fordypning på Vg2 er å gi elevene mulighet til å få erfaring med innhold, oppgaver og arbeidsmåter som karakteriserer de ulike yrkene innen utdanningsprogrammene og fordype seg i kompetansemål fra læreplanene på Vg3-nivå .