Salg, service og sikkerhet Vg2

Programområdet for salg, service og sikkerhet skal legge grunnlag for yrkesutøvelse innen kundebehandling, sikkerhetsplanlegging og økonomistyring i varehandel og tjenesteleveranser.

Salgsmedarbeider

En salgsmedarbeider jobber med salg, produktveiledning, kundebehandling og yter service til privatkunder eller bedrifter

Salg er et av de yrkene som sysselsetter flest personer i Norge, og en salgsmedarbeider kan arbeide innenfor mange forskjellige bransjer, for eksempel elektro, sport, klær, dagligvarer, foto eller data.

Som salgsmedarbeider må du ha kunnskap om produktene du skal selge for å kunne gi kundene den informasjonen og veiledningen de trenger. Du må også ha kunnskap om kundene og bransjen du jobber i.

Du skal gi råd og veiledning og yte service, slik at bedriften får fornøyde kunder som ønsker å komme igjen og igjen.

Vekter

Vekterens jobb er å forebygge lovbrudd og ulykker, samt håndtere konflikter. Som vekter er hovedoppgaven din å sørge for trygghet, sikkerhet og redusere uønskede hendelser som ulykker og kriminalitet.

Mange vektere jobber i bedrifter og sørger for trygghet der.

Kontor- og administrasjonsarbeider

Kontor- og administrasjonsmedarbeidere utfører administrative oppgaver, som å besvare telefoner og håndtere post.

Som kontor- og administrasjonsmedarbeider kan du ha svært ulike arbeidsoppgaver avhengig av hvilken bedrift du jobber i.

I all hovedsak dreier det seg om service, kundebehandling og kontoradministrative oppgaver. Det er nødvendig med gode datakunnskaper, og kunnskap om de regelverk som gjelder for arbeidsgiver. Dette kan variere mye fra bransje til bransje.

Vg2 Salg, service og sikkerhet

Du skal lære om planmessig, sikker, effektiv og miljømessig riktig vare-og tjenesteleveranse. Markedsføring, økonomi og sikkerhet er viktige fag, og du skal lære å utvikle kompetanse i praktisk salg.

Etter fullført Vg2 kan du søke læreplass innen salg,-kontor/administrasjon-, eller sikkerhetsfaget.
Les mer om å være lærling på Akershus.no - Opplæring i bedrift

Fagbrev gir mulighet for videre studier i Serviceledelse og markedsføring på Høgskolen i Hedmark via Y-veien.

Fellesfag

Av fellesfag på Vg2 har du:
(hvert punkt lenker til kompetansemål for faget på Udir.no)

Programfag

Markedsføring og salg (kompetansemål - Udir.no)

Programfaget dreier seg om gjennomføring av salgsprosesser basert på kunnskaper om varer, tjenester,kundekunnskap og etiske normer for salgsarbeid.

Markedsføring dreier seg om tilpassing av varer og tjenester etter behovene i markedet.

Sikkerhet (kompetansemål - Udir.no)

Programfaget dreier seg om planlegging, administrering og organisering av sikkerhetsarbeidet i en virksomhet, for å forebygge uønskede hendelser eller minimalisere konsekvensene av slike.

Regelverk for systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid inngår i faget.

Økonomi og administrasjon (kompetansemål - Udir.no)

Programfaget dreier seg om økonomistyring og kvalitetskontroll i virksomheter og om sentrale administrative arbeidsprosesser og kontorfunksjoner.

Beregning av priser på varer og tjenester i ulike markeder, budsjettering av virksomhetens drift, vurdering av lønnsomhet og likviditet, og føring av regnskaper inngår også i programfaget.

Yrkesfaglig fordyping

Formål med yrkesfaglig fordypning på Vg2 er å gi elevene mulighet til å få erfaring med innhold, oppgaver og arbeidsmåter som karakteriserer de ulike yrkene innen utdanningsprogrammene og fordype seg i kompetansemål fra læreplanene på Vg3-nivå .