Smittevern og skoleskyss

Vi oppfordrer deg som er elev å reise på andre måter enn med kollektivtransport om du har mulighet til det, for eksempel gå, sykle eller samkjøre til og fra skolen. Må du bruke kollektivtransport, skal du følge Ruters retningslinjer.

Helsemyndighetene har publisert veilederen: Smittevern i kollektivtransport. Ruter har derfor innført strenge retningslinjer for elever og andre passasjerer. Ikke reis kollektivt med mindre du må.

For å sikre god avstand mellom passasjerene kjører Ruter inntil videre med redusert kapasitet om bord. Det innføres skilting og oppmerking inne i hvert enkelt kjøretøy med angivelse av hvor man skal sitte og stå osv. Tiltakene innebærer en reduksjon i antall sitteplasser på ca 50%. Fordøren i busser holdes stengt. Benytt dører lenger bak.

Illustrasjon - avsperrede seter i en standard buss med 3 dører
Illustrasjon - avsperrede seter i en standard buss med 3 dører

Her er Ruters retningslinjer for elever under skoleskyss:

  • Følg myndighetenes rutiner om hånd- og hostehygiene før, under og etter reisen.
  • Vis hensyn og hold en meters avstand når du venter på skolebussen.
  • Gå inn bakdøren på bussen, da fordøren er stengt. Du skal ikke vise busskortet ditt til fører.
  • Vent på tur når du skal gå på og av, og hold en meters avstand.
  • Benytt kun annethvert sete, dette vil bli merket opp de nærmeste dagene.
  • Husk å feste setebeltet og ha det på under hele reisen.
  • Fører åpner døren, så du trenger ikke trykke på åpneknappen.
  • Dersom du er syk eller kan være smittet skal du ikke reise med skolebussen

Dersom det blir oppdaget at eleven er syk på skolen skal skoleskyss ikke benyttes som Hjemtransport.