En annerledes skolehverdag – Nettskolen Vestby vgs

Til alle elever og foresatte. Skolen vår har blitt vedtatt stengt fra og med fredag 13.mars og frem til påske. Mandag 16. mars går vi over til Nettskolen Vestby vgs.

På mandag 16.mars går vi over til Nettskolen Vestby vgs, og alle må forberede seg på at det vil foregå hjemmeundervisning i en lengre periode fremover. Elevene skal ha tatt med seg bøker og PC hjem, men hvis noen mangler noe så kan det hentes på skolen. 

Forventninger til lærere og elever

Vestby-elevene har krav på undervisning, og vi som skole har plikt til å legge til rette for læring. Vi fortsetter å følge timeplanen/dagsplanen så godt det lar seg gjøre i forbindelse med hjemmeundervisning. Elever og lærere har et gjensidig ansvar. Vi må jobbe sammen for å sørge for at opplæringen gjennomføres og at alle elever har et bredt nok vurderingsgrunnlag til at læreren skal kunne sette standpunktkarakterer. Det er dermed viktig å understreke at elevene er pålagt å «møte» til den opplæringen det legges opp til i hjemmeundervisningsperioden. Skolen arbeider fortløpende med planer for hjemmeundervisning på Its Learning.

Lærere skal dele undervisningsopplegg med sine elever slik:

 1. Faglærer legger ut en skisse for faget for de neste 3 ukene så fort som mulig. Den behøver ikke være detaljert, men gi et inntrykk av hvilke hovedtemaer som er planlagt for hvilke uker i den kommende hjemmeundervisningsperioden. Dette for at elevene skal kunne vite hva de skal jobbe med selv om lærer kan bli sykemeldt eller lignende. Denne kan eksempelvis se slik ut:
 1. For hver time skal faglærer skrive plan for innholdet i dagens økt i fagrommets på Its Learning.
 • Oversikten over dagens økt inneholder (se eksempel neste side):
  • En beskrivelse over hva som skal arbeides med i denne økten.
  • Det elevene skal gjøre og eventuelt levere
  • Aktuelle ressurser som PPT, lenker m.m. og aktiviteter skal være lagt ved i oppslaget.

Faglærer presiserer når arbeid eller innleveringer som gjøres for timer i et fag den aktuelle dagen skal leveres. Å ikke levere arbeid innen fristen, vil tolkes som at du ikke har deltatt, og derfor kan det føre til at lærer mangler vurderingsgrunnlaget i faget. Lærer vil følge deg opp dersom du ikke leverer arbeid i faget.

 1. Etter hvert vil behovet for vurderinger melde seg. Vurderinger må legges opp under den forutsetning at alle hjelpemidler er tillatt. Vurderingene må dermed teste kompetanse i større grad enn ren kunnskap. Elevene vil i større grad nå bli testet i sine evner til å sammenligne, drøfte, reflektere, analysere, produsere osv. Læreren skal være tydelig på hva som er aktiviteter og hva som er underveisvurderinger, som igjen er vurderingsgrunnlag til standpunktkarakteren.


Faglærer informerer om rammene som gjelder for vurderinger og tenker kreativt med tanke på oppgavetyper og form.  

 • Alle skriftlige innleveringer kjøres gjennom skolens plagiatkontroll.
 • Fagsamtaler over nett kan foregå gjennom konferansefunksjonen eller chat på Its Learning, teams eller annet som faglærer blir enige med sin faggruppe om.
 • Muntlige aktiviteter kan spilles inn med lyd/video, som sendes til lærer.

 

Viktig å huske på i den kommende perioden

Arbeidsmengden må tilpasses til det antall timer eleven har i faget per dag, samt lekser. Som i en vanlig skolehverdag vil noen elever ha behov for mer individuelt tilpasset opplæring. Faglærer vil være i dialog med elevene om dette.

Skolen/faglærere kommer til å legge ut instruksjonsvideoer eller veiledninger fortløpende til lærere/elever der det er aktuelt.

Lærerne har ikke noe mål om å slite ut elevene, men vil sørge for en kontinuitet og god læring i den kommende perioden gitt de rammebetingelsene som er. Det å gå over til "Nettskolen Vestby vgs" for samtlige elever og lærere, vil være annerledes og kanskje krevende for oss alle, der både elever og lærere kan være usikre. Sammen må vi sørge for at dette blir bra og at elevene får et godt opplæringstilbud.

Helt til slutt vil vi oppfordre alle elever og foresatte til å besøke hjemmesiden og skolens Facebook-side jevnlig. Her vil det legges ut viktig informasjon til ulike tidspunkt.

Har du behov for å snakke med andre enn dine lærere, f.eks. rådgiver, miljøarbeidere, helsesøster, karriereveileder, så ta kontakt med skolen på telefon 64983700. Miljøarbeiderne våre bruker også snapchat, og du finner oss på "Miljøarbeiderne Vestby VGS".

 

Lykke til alle sammen!

Med beste hilsen

Brit Marie Helle
rektor