Portrettintervjuer - Studiespesialisering

Tre elever fra ordinær SSP forteller om utdanningsprogrammet, hvorfor de valgte det og gir noen råd til kommende elever.

Tekst: Marthe Høili Andresen

3 elever fra SSP har svart på følgende spørsmål:

1. Hvorfor har du valgt "SSP"?
2. Hvilken utdannelse ønsker du/hva er målet?
3. Hva går SSP ut på?
4. Hva vil du si til de kommende elevene om du skulle gi dem noen råd?

Julia Alemu
Vg2 SSP (2STC)

1. Ingen av yrkesfagene interesserte meg, også ønsket jeg å studere videre etter videregående.

2. Litt usikker, men kanskje noe innenfor teknologi.

3. Vi bygger i utgangspunktet på grunnskolen. Andre året kan man velge å gå samfunnsfagrettet fag eller realfag, så her kommer det an på hva du liker.

4. Hvis dere er usikre, er SSP et godt utgangspunkt. På Vestby vgs er SSP veldig bra, her får du mye hjelp og vi har blant annet tilbud om leksehjelp på onsdager.

Aumy Nielsen
Vg2 SSP (2STA)

1. Jeg visste ikke hva jeg ville etter ungdomskolen, så jeg valgte noe jeg kunne bygge på videre.

2. Det har endret seg, men i starten ønsket jeg å bli lege.  

3. I første klasse er mye likt ungdomsskolen, og du har mange av de samme fagene. Andre året kan du velge programfag, da velger du ut tre fag du ønsker å spesialisere deg i.

4. Velg noe du liker, ikke bli påvirket av dem rundt deg. Husk at du skal studere i flere år.

Lotte Nordgård
Vg2 SSP (2STC)

1. Jeg syns det er morsomme fag som man kan bruke til videreutdanning. Det er et godt samspill mellom fagene på tvers av klassene.

2. Foreløpig er målet å få så gode karakterer som mulig, slik at valgmulighetene er mange.

3. Vi går vanlig fag med fordypning i det vi synes er interessant. Du vil få bred fagkunnskap på SSP.

4. Det er såpass mange fag at du ikke trenger å bekymre deg for hva du ønsker å bli. Det er også et stort tilbud på Vestby Vgs om veiledning fra karriereveileder, så benytt deg av dette tilbudet.