Informasjonsvideo - Forskerlinja

Skal du søke videregående opplæring høsten 2020, og liker realfag er Forskerlinja noe for deg. Her forteller Helene og Ethan om dette tilbudet: