Service og samferdsel med yrkes- og studiekompetanse (YSK)

Vg3 salg, service og sikkerhet med yrkes- og studiekompetanse

Dette året har du status lærling og er mest i bedrift, forutsatt at du har fått tegner lærekontrakt.

Det er viktig å poengtere at selv om vi hjelper med å finne lærested er det bedriften som ansetter og velger sine lærlinger.

Skulle du ha mye fravær, manglende karakterer i fag eller ikke egnet til fagutdannelse innen salg, kontor og administrasjon eller sikkerhet kan det medføre at du ikke kommer videre her.

Dette vil du få veiledning på av kontaktlærer og karriereveileder før Vg3.

Du vil være på skolen to dager i uken og ha fagene:

Tre dager i uken er du lærling og du følger ferieåret som arbeidstaker.

Vg 4 salg, service og sikkerhet med yrkes- og studiekompetanse

Avsluttende år

Dette er det avsluttende året og du er nå i det som kalles verdiskapingsåret som lærling. I løpet av skoleåret skal du opp til avsluttende fagprøve.

I tillegg skal du gå en dag i uken på skole og ha

Fagbrev og studiekompetanse

Består du fagprøven og alle fag på skolen har du nå både fagbrev og studiekompetanse og kan selv velge om du vil utvikle deg innen faget en stund som selvstendig fagarbeider eller starte på studier som krever generell studiekompetanse.