Plusstilbud Europa og Toppidrett.

Søknadsfrist til Studiespesialisering med Europa og Toppidrett for både SSP, RM og SS er 8.mars. Husk at du må søke på eget skjema i tillegg til vanlig søknad i VIGO.

Toppidrett:

På grunn av timeplanmessige utfordringer kan vi dessverre ikke tilby Toppidrett på bygg- og annlegsfag skoleåret 2020/2021.

På Vestby videregående kan du høsten 2020 søke om faget Toppidrett 1 på Vg1 yrkesfag (restaurant- og matfag/salg, service og reiseliv), og Vg1 studiespesialiserende. Våre proffe lærere vil i samarbeid med HSV-fotball, Son håndballklubb, Vestby håndballklubb og Soon triathlonklubb arbeide for å gi deg tett oppfølging og gode treningsopplegg. 

Toppidrett 1 er et 5-timersfag for deg som ønsker å satse målrettet og systematisk på trening innen konkurranseidrett. Med faget toppidrett vil du få mulighet til å trene sammen med andre idrettsinteresserte elever også fra andre studieretninger. Det blir tett oppfølging av lærer hvor målet er at du får utviklet deg som idrettsutøver.

Det at du velger toppidrett på Vg1 gir ingen begrensninger for videre valg i opplæringen.

Hvordan søke:

Toppidrett ved Vestby videregående skole er ikke søkbart i VIGO. Du søker det studieprogrammet du ønsker i VIGO, i tillegg må du fylle ut et digitalt søknadsskjema som du finner i lenken under.

Søknad programfag Toppidrett 

Søknadsfrist 8. mars. 2020

Studiespesialisering med Europa:

Språk og kulturkompetanse er etterspurt i arbeidslivet og vi har derfor en temaklasse som vi kaller Europaklassen. Elevene her har 2 timer i uka i tillegg til de obligatoriske 30 timene på Vg1.

Her går du sammen med andre elever som er over gjennomsnittet interessert i europeisk språk, historie, geografi og kultur. Internasjonalisering og møter med mennesker fra andre land og kulturer inngår i opplæringen. Klassen drar på en tur til en europeisk by i løpet av skoleåret. For skoleåret 2018-19 var Dublin og Athen fokusområder for klassen. I 2019-20 er det Dublin og Roma.

Kompetansen elevene får i Europatimene er nyttige inn i fagene geografi, historie, engelsk, fremmedspråk, religion og flere av programfagene på Vg2 og Vg3.

Hvordan søke:

Europatilbudet er ikke søkbart i VIGO. Du må søke ordinært SSP hos oss i VIGO og i tillegg fylle ut et digitalt søknadsskjema som du finner under.

Søknad plusstilbud Europa

Søkndadsfrist 8. mars 2020