Spansk språkassistent

Dette semesteret er vi så heldige å ha en spansk språkassistent på Vestby videregående skole på utveksling gjennom Erasmus+.

Høstsemesteret 2019 er vi så heldige å ha besøk av en spansk språkassistent her på Vestby videregående. Hun heter Camila Urbano Ojeda, er 22 år gammel og kommer fra byen Huelva i Spania. Camila har sin utdanning fra Madrid hvor hun har studert engelsk. Nå er hun på utveksling for å høste erfaringer og lære mer om det å jobbe som lærer i et annet land.

Internasjonalt perspektiv

Camila vil blant annet delta som ekstralærer sammen med faglærere i spansk- og engelskundervisningen, og er rekruttert av Akershus Fylkeskommune gjennom Erasmus+ programmet. Det er et program der europeiske lærerassistenter kan tilbringe en periode på en skole i et annet land. Dette bidrar til å gi elevene her på skolen et internasjonalt perspektiv, og vi er glade for å ta imot Camila her på Vestby.

Leksehjelp eller forbedre språkferdighetene dine?

Ønsker du å bli bedre i engelsk eller spansk? Camila vil være å treffe på leksehjelp på onsdager fra kl.  13.35-14.30 på rom A-2073. Her vil du både kunne få leksehjelp og veiledning, så vel som muligheten til å øve på og forbedre både muntlige og skriftlige språkferdigheter.