Har du lyst til å jobbe i bedrift 10 dager i Berlin?

Nå kan Vg2-elever fra bygg- og anleggsteknikk og restaurant- og matfag søke om deltakelse i "Gjør Det!"-prosjektet. Tidsperiode: mandag 21. oktober - tirsdag 5. november 2019.

Berlin

Vestby videregående skole har vært så heldig å få innvilget søknad om midler til et bilateralt utvekslingsprosjekt med Tyskland, nærmere bestemt i Berlin.

Diku (Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning) har bevilget midler til opphold og reise som gjør det mulig for elever fra Vestby videregående skole nok en gang å få anledning til å bli kjent med jobbkultur og skolestruktur i Tyskland. Dette er en unik mulighet til å skaffe seg arbeidserfaring, jobbe i et flerkulturelt miljø, bli kjent med Berlins historie og severdigheter, bo sammen på hos pensjonat, oppleve historiske steder og fine ekskursjoner i Tyskland.

Betingelsene i «Gjør det!»-prosjektet er at elevene arbeider minimum ti dager ute i bedrift. Arbeidsspråket er engelsk. Antall elever som får reise, er åtte. Denne gang blir det fire kokke-elever fra restaurant- og matfag, to tømrer-elever og to murer-elever fra bygg- og anleggsteknikk som får muligheten.

Det vil være med to følgepersoner fra skolen under oppholdet.

I den tiden elevene bor i Berlin, blir fellesfagene ivaretatt ved at elevene gjør oppgaver på It`s learning. De vil få oppgaver spesifikt i forhold til oppholdet både i norsk, engelsk og samfunnsfag. Deltakerne må også være med å spre kunnskap om prosjektet til andre elever, lokalaviser og ev. på en internasjonaliseringskonferanse i Akershus fylkeskommune.

Elevene mottar Europass når de har gjennomført prosjektet. Europass gir status på en CV.

Når skolen har valgt ut hvilke elever som får delta, vil det bli holdt et eget informasjonsmøte for foresatte og elever.

Alle elever som får delta, må forplikte seg til å følge egne forberedelsestimer utenom skoletid hvor det undervises om tysk historie, utdanningssystem og hvordan det tyske arbeidslivet er.

Når de tyske utvekslingselevene kommer til oss, må deltakerne være med på forberedelser og gjennomføring av gjenbesøk. Det kan dreie seg om ekskursjoner og andre sosiale aktiviteter for gjestene våre.

De som blir valgt ut til å delta i «Gjør det!»-prosjektet, kommer til å representere Vestby videregående skole. Derfor ønsker vi gode ambassadører for skolen vår.

Det som forventes av deg, er:

  • Lite fravær, at du møter presis til avtaler og er flink til å gi beskjeder
  • At du er á jour i fellesfagene
  • Språklig kompetanse: du må kunne gjøre deg forstått på engelsk og ikke være redd for å snakke engelsk med tyske elever, lærere og arbeidsgivere
  • Vanlig god oppførsel

 

Lag et motivasjonsbrev og fortell hvorfor du er interessert i å delta i prosjektet.

Lag en CV på engelsk med bilde i høyre hjørne øverst på siden.

 

Etter at vi har mottatt motivasjonsbrevene og CV-ene, gjennomfører vi et intervju både på norsk og engelsk før det avgjøres hvem som får være med. Intervjuet foregår på norsk, men du må vise under intervjuet at du kan presentere deg selv på engelsk.

Søknadsfrist er torsdag 29. august 2019 innen kl. 14.00.

Du må sende motivasjonsbrevet til Rune Johnsen, Jan Dahlslie og Mona Linneberg på mail.

rune.johnsen@vestby.vgs.no

mona.linneberg@vestby.vgs.no

jan.dahlslie@vestby.vgs.no