Endring i studiespesialiserende med forskerlinje

Vi gjør endring i Vg3-forsker og lar elevene velge litt friere i programfagene. Les videre for å finne ut mer.

For skoleåret 2019/2020 betyr dette at alle Vg3-elevene har programfagene matematikk R2, teknologi og forskningslære 2 og fysikk 2. Det vil i tillegg være mulig å ta kjemi 2, men det er ikke påkrevd. 

Fra skoleåret 2020/2021 har alle Vg3-elevene programfagene matematikk R2 og teknologi og forskningslære 2, i tillegg til ett valgfritt programfag. Kjemi 2, fysikk 2 og biologi 2 vil være noen av programfagene du kan velge mellom.

Endringen innebærer at elevene kan velge å ha ett programfag mindre enn de har i dag (utgjør 5-timer i uken).