Suksjesjon og skogen som økosystem

Elever fra restaurant og matfag og service og samferdsel har hatt naturfagtimer i skogen, det samme har elever fra bygg- og anleggsfag.

Tekst: Britt Nordgård/Josefine Danielsen

Suksesjon

Naturfagelever fra restaurant og matfag og service og samferdsel utforsker Vestby-skogen og undersøker tre områder i ulike faser av suksesjon. Her kartlegges arter av trær, moser, lav, insekter, fugler og dyrespor, og hva som kan påvirke populasjonsstørrelsen for hver av artene. Elevene målte også lysstyrke og bakketemperatur på områdene. RM hadde forberedt "matpakka" godt, og disket opp med fancy lunsj på grillen.

Skogen som økosystem

Også naturfagelever fra bygg har vært på skogstur. Elevene gikk en runde på 2 timer, hvor tema var skogen som økosystem. De så på arter av trær, moser, lav, sopp, insekter, fugler og dyrespor, og hva som kan påvirke populasjonsstørrelsen for hver av artene. Noen av elevene smakte til og med på maur!