Forskerlinja på tur til Genève og CERN

Fra 18. til 21. mars var 3. klasse ved Forskerlinja på tur til Genève.

Der var vi blant annet på omvisning ved FNs hovedkontor i Europa, gamlebyen med St. Pierre-katedralen og ikke minst CERN, verdens største forskningssamarbeid og laboratorie innen kjerne- og partikkelfysikk.

På CERN fikk vi se kontoret der World Wide Web ble oppfunnet, antimaterielaboratoriet hvor de produserer og forsker på antiprotoner og antihydrogen, og det store datasenteret som filtrerer og lagrer den enorme datamengden som produseres i kollisjonene mellom partiklene. Vi fikk også forelesninger om CERNs historie og fysikkteoriene de forsker på. Turen ble avsluttet med en tur 80 meter under bakken til Compact Muon Solenoid, som er en av de fire store detektorene ved Large Hadron Collider.