Fravær

Endring i dokumentasjonskravet for fravær

Midlertidig unntak fra dokumentasjonskravet ved fravær av helsemessige grunner.

Kunskapsdepartementet har besluttet at unntaket fra dokumentasjonskravet for fravær skal gjelde ut skoleåret 2019/2020. Ut skoleåret vil elever som har fravær av helsegrunner slippe å gå til fastlegen for å få dokumentert fraværet. 

Bakgrunnen for dette er at helsepersonell må prioritere annet arbeid, blant annet med koronaviruset. Helsedirektoratet har bedt om at elever ikke oppsøker fastlegen for å få dokumentasjon på fravær av helsemessige grunner.

Sykdomsfravær skal fortsatt varsles skolen i form av egemelding. Elever over 18 år kan selv levere egenmelding, elever under 18 år må ha foresattes signatur. Egenmeldingen lastes inn i Visma InSchool under Elever > Mine søknader > Melding om fravær > Opprett egenmelding. Inntil videre leverer du også en kopi i skolens resepsjon. Trenger du hjelp til å laste opp egenmelding i VIS, snakk med kontaktlæreren din eller henvend deg i skolens resepsjon.

Endringen gjelder fra 4. mars og har ikke tilbakevirkende kraft. Egenmelding kan altså ikke brukes for fravær før 4. mars. Endringen gjelder ut skoleåret eller til annen beskjed er gitt.

Les mer på Utdanningsdirektoratets nettside

Kontaktperson

Ole-Petter Almås

Assisterende rektor

E-post Ole-Petter.Almas@vestby.vgs.no

Tlf: 930 08 412