Kunngjøring karakterer vg1 SSP, vg2 SSP, vg1 YF og 3. år YSK

19
juni

Visma InSchool
Legg til i kalender

Klagefrist 29. juni.

Det er klagerett kun for standpunktkarakterer.