Foreldremøte og konferansetimer Vg2 RM og SS

04
nov.
Fra kl: 18:00  - 20:00
Legg til i kalender

Vi ønsker alle foreldre/foresatte og elever velkommen til konferansetimer.

18.00 - 18.30 - Foreldremøte om overgang til læretid
18.30 - 20.00 - Konferansetimer med faglærere 

Gode relasjoner mellom elev/foresatte og skolen/lærerne er betydningsfullt for elevens utvikling og læring. Derfor er det viktig at vi har ulike møteplasser. Denne kvelden er organisert med mulighet for flere møter. Konferansetimene er korte orienteringssamtaler om elevens faglige ståsted. Det er naturlig at eleven selv er med. Vi gjør oppmerksom på at faglærere også vil ta kontakt ellers i skoleåret hvis det skulle være nødvendig.

I forkant av denne kvelden anbefaler vi at dere tar en samtale med ungdommen deres om i hvilken grad han/hun opplever utbytte av undervisning, skolearbeid, lekser, det enkelte fag, osv. Fraværsomfang er også et godt utgangspunkt for en samtale med ungdommen.  

Konferansetimene finner sted i skolens kantineområde. Det kan bli litt ventetid dersom dere ønsker å snakke med mange av lærerne. Møterom vil være skiltet ved inngangen.

 

Invitasjon konferansetimer VG2 RM høst 2019 (PDF: 315.3 kB)

Invitasjon konferansetimer VG2 SSTL høst 2019 (PDF: 318.9 kB)