Tilrettelagt opplæring

Tilrettelagt opplæring er et opplæringstilbud til elever som av forskjellige grunner har behov for spesialundervisning i grupper på inntil 8 elever.

Opplæringstilbud 2018/2019 ved tilrettelagt opplæring (TO) :

Hva går tilbudet ut på og hvordan jobber vi? 

  • TO har tilbud på Vg1. På Vg2 kan du søke videre til ordinære løp om du har karakteren 2 eller bedre i alle fag.
  • Det er 12 timer i fellesfag og 23 timer i programfag på Vg1
  • Fellesfagene undervises i små grupper på inntil 8 elever
  • I programfagene blir elevene i størst mulig grad integrert med ordinærelevene. Dette er spesielt for Vestby videregående.

Elevene kan gjøre seg ferdig med vg1 på ett år akkurat som ordinærelevene, eller de kan få utvidet tid og grunnkompetanse uten karakter med individuelle mål i IOP. Mange har som mål å få lærerkandidatkontrakt. Opplæringen skreddersys den enkelte elev. De kan også gå for vurdering uten karakterer det fårste året og trene på alle fag slik at de er modne for karakterer i alle fag det neste året på Vg1.

Tilrettelagt opplæring (TO) har følgende fire tilbud i grupper på inntil åtte elever på vg1:

SERVICE OG SAMFERDSEL = SS

SS/TO vil arbeide prosjektorientert i noen perioder. De vil lære å føre regnskap, lage reklamekampanjer, markedsføre produkter etc., selge produkter de har laget i samarbeid med byggfag og restaurant- og matfag.

SS/TO vil være med på de samme bedriftsbesøkene, de samme messene, høre de samme foredragene som SS ordinært. Men det vil selvsagt gjøres individuelle tilpasninger etter behov.

Yrkesfaglig fordypning innebærer utplassering 6 timer en dag i uka i bedrift, når eleven er klar for det.

BYGG- OG ANLEGGSTEKNIKK = BA 

BA/TO har fellesfag i liten gruppe. I programfagene har de eget verksted og starter med de samme oppgavene som ordinærelevene; lage egen verktøykasse, lage bukk, lage modell av en liten hytte i liten skala for senere å bygge den i stor og salgbar modell.

På Vg2 kan de for eksempel søke seg videre til murerfag, rørleggerfag eller tømrerfag på Vestby vgs eller begynne forberedelsene til å tegne lærerkandidatkontrakt gjennom utplassering i bedrift.

RESTAURANT- OG MATFAG = RM

RM/TO har fellesfagene i liten gruppe og jobber sammen med ordinærelevene på kjøkkenet. De har noen ganger programfagsteori sammen med alle ordinærelevene på vg1 og andre ganger har de teori i den lille gruppa.

De er med og serverer eller lager mat til skolens bistro, de er med på alle oppdrag som RM påtar seg utenfor skolen (Nobelfesten, kommunens eldresenter, lunsj vedr. besøk til skolen vår etc., produksjon av salgsvarer til jul og påske, men også generelt ellers i året. TO-elevene kan søke om å få være med til Berlin og jobbe på hotellkjøkken i to uker samtidig med ordinærelevene.

På Vg2 kan de for eksempel søke seg videre til kokk- og servitørfaget, konditorfaget, bakerfaget eller matfag på Vestby vgs eller begynne forberedelser til å tegne lærerkandidatkontrakt og bli utplassert i bedrift.

HELSE- OG OPPVEKSTFAG = HO

HO jobber mye med begrepsforståelse og bruker klasserommet aktivt for å anskueliggjøre og repetere begrepene. Det skapes fagidentitet og stolthet i forhold til alt de lærer. Det jobbes praksisorientert i forhold til teori.

Fokus er å skape et godt og trygt klassemiljø. En trygg elev lærer mye bedre. Herfra kan de søke seg videre til vg2 på Drømtorp eller Ås eller begynne forberedelser til å tegne lærerkandidatkontrakt.

I faget yrkesfaglig fordypning utplasseres elevene som regel i lokale barnehager der de bor.

 

TO/Vestby lykkes godt med disse tilbudene nettopp fordi vi samarbeider så tett med de ordinære løpene.

Hvilke elever er dette et tilbud for:

  • elever som ikke har karakter i flere eller alle fag fra ungdomsskolen.
  • elever som sliter sosialt eller emosjonelt. Elevene trenger ikke nødvendigvis ha faglige vansker. De har kanskje vanskelig for å orientere seg i det sosiale feltet og foretar ofte dårlige valg i forhold til atferd og handlinger. Disse elevene har nytte av å få opplæring i små grupper i fellesfag, får tett oppfølging og kan klare Vg1 med karakter på ett år eller to år. Vi skreddersyr opplegg for den enkelte.
  • elever med sen modning som lærer sakte og trenger tid
  • elever med utfordrende hjemmesituasjon, som er i sorg, har få eller ingen nære venner, har brutte relasjoner og mange bytter av barnehage og skoler. Behøver ikke ha store faglige vansker
  • sammensatte lærevansker, har hatt spesialundervisning både i barne- og ungdomsskole, har strevet på ungdomsskolen, hatt mange nederlag og få mestringssituasjoner, har en eller annen diagnose, kryssdiagnose.
  • de fleste elevene på TO går for vurdering uten krakter i alle fag.

 

Trenger dere hjelp til innsøking i VIGO?

Da er det viktig å ta kontakt emd rådgiver på avgiverskole som vil hjelpe dere å sende en formell søknad.

Spørsmål om tilbudet, kan rettes til rådgiver ved TO, Lene Kvivesen

Eller avdelingsleder Mona Linneberg

LYKKE TIL! :-)

 

Kontaktpersoner

Personalportrett

Mona Linneberg

Avdelingsleder TO

E-post mona.linneberg@vestby.vgs.no

Tlf: 64 98 37 51

Lene Kvivesen

E-post lene.kvivesen@vestby.vgs.no