Studiespesialisering

Studiespesialisering er et studieforberedende program som legger mest vekt på teoretiske fag og gir studiekompetanse. Dersom du tenker deg inn på fremtidige studier ved en høyskole eller et universitet, kan studiespesialisering være et alternativ.

Dette er den vanligste og raskeste veien å skaffe seg studiekompetanse på. Studiekompetanse er nødvendig for studier på høyskole og universitet.

Plusstilbud og spissede tilbud skoleåret 2018/19

Tilleggssøknad plusstilbud SSP

Tilleggssønad plusstilbud SSP

(Dette er tilbud som ikke er søkbare i VIGO)

Vestby videregående skole fortsetter skoleåret 2017/18 med sine plusstilbud og spissede tilbud for elever som starter i vg1 på studiespesialiserende program. Disse tilbudene gir elevene god motivasjon og et godt grunnlag for videre valg/utdanning. Inneværende skoleår tilbyr vi Europa og Breddeidrett.

Dette vil Vestby videregående skole tilby også skoleåret 2018/19:

Spisset tilbud - Europa:

Språk og kulturkompetanse er etterspurt i arbeidslivet og vi har derfor en temaklasse som vi kaller Europaklassen.

Her går du sammen med andre elever som er over gjennomsnittet interessert i språk og europeisk historie og kultur. Internasjonalisering og møter med mennesker fra andre land og kulturer er en del av opplæringen.

Dette er ikke ekstra fag men vi spisser undervisningen i flere fag mot temaet. Eksempler er besøk på det italienske kultursenteret i Oslo før tur til Roma.

Plusstilbud - Breddeidrett:

Kompetansemål breddeidrett 1 på Udir.no 

Vi tilbyr 5-timersfaget breddeidrett 1 på Vg1 SSP. Faget passer for deg som liker å trene og liker aktivitet i tillegg til en teoretisk skoledag. Undervisningen foregår i egne og eksterne lokaler og eksempler på aktiviteter er golf, seiling, alpint, skøyter, fotball, økter på Stamina HOT og mye mer.

Dette kommer i tillegg til de obligatoriske 30 timene på Vg1 og fullført fag kan derfor frigjøre timer i Vg3 , eller gi deg mulighet til å ta et ekstra fag.

Breddeidrett 1 vurderes med karakter på vitnemål, muntlig/praktisk eksamen.

Hvordan søke plusstilbud ved Vestby vgs:

Felles for Breddeidrett og Europaklassen er at de ikke er søkbare i VIGO, du må søke ordinært SSP hos oss og i tillegg fylle ut et eget søknadskjema som du finner her:

Tilleggssøknad plusstilbud SSP

Tillegssøknad plusstilbud SSP

Utfylt skjema sender du til:

Vestby videregående skole
Postboks 183
1540 Vestby

eller på e-post til: post@vestby.vgs.no

 

 

Kontaktpersoner

Britt Nordgård

Avd.leder SSP realfag

E-post britt.nordgard@vestby.vgs.no

Tlf: 64 98 37 61

Personalbilde Aimee Adamiak

Aimee Lind Adamiak

Avd.leder Filologiske fag

E-post Aimee.Lind.Adamiak@vestby.vgs.no